תואר שני בהנדסת מערכות

מהי הנדסת מערכות?
+

מהי הנדסת מערכות?

דיסציפלינה מדעית שהתפתחה בשנים האחרונות, עוסק תחום הנדסת המערכות במכלול הכלים המדעיים והמעשיים הדרושים להובלת פיתוח טכנולוגי. לכן, בנוסף לתחום מומחיותו הספציפי, מהנדס המערכת / הפיסיקאי מבטא ידע הנדסי רב-תחומי, תפיסה מערכתית, ויכולת אינטגרטיבית רב-תחומית בתכנון, הנדסה, וניהול פרויקטים. לנוכח תשומת הלב הגוברת לה זוכה תחום הנדסת המערכות בעולם בכלל ובישראל בפרט, גוברת הדרישה למהנדסי מערכות מקצועיים שיוכלו להנהיג פיתוחים טכנולוגיים בפרויקטים רב-תחומיים מורכבים.
מערכתית, ויכולת אינטגרטיבית רב-תחומית בתכנון, הנדסה, וניהול פרויקטים. לנוכח תשומת הלב הגוברת לה זוכה תחום הנדסת המערכות בעולם בכלל ובישראל בפרט, גוברת הדרישה למהנדסי מערכות מקצועיים שיוכלו להנהיג פיתוחים טכנולוגיים בפרויקטים רב-תחומיים מורכבים.
ימי לימוד
פעמיים בשבוע
משך התכנית
שנתיים וחצי (כולל פרויקט גמר)

מבט מקרוב