ד"ר עדי פוקס

ד"ר עדי פוקס

התוכנית לתואר שני בהנדסה וניהול של אפקה היא תוכנית חדשנית שנועדה לתת למהנדסים כלים הנדסיים וניהוליים, המותאמים לסביבת העבודה הייחודית שלהם, לאתגרים שהם מתמודדים עמם ולצרכים הספציפיים שלהם. בבסיס התוכנית עומד השילוב בין מיומנויות הנדסיות מתקדמות להבנה עסקית רחבה המקנה למוסמכי התוכנית את היכולת לקבל החלטות, להוביל תהליכי חדשנות ולנהל תהליכים טכנולוגיים מורכבים.

רבים מבוגרי ההנדסה השונים לומדים לימודי מנהל עסקים המתמקדים במיומנויות הניהוליות ללא הקניית הכלים ההנדסיים הנדרשים לניהול מערכי הנדסה בארגונים השונים. התמקדות בכלי ניהול, ללא רכישה ושיפור של כלים הנדסיים מערכתיים, מביא לחוסר בידע ומיומנויות הנדרשות למנהלים בתחומים הנדסיים. בנוסף, הגידול הדרמטי בנפח הנתונים הנאספים ומופקים (Big Data) ובמידת מורכבותם, מחייב הכשרה של מנהלים בעלי ידע בכלים ההנדסיים המאפשרים שימוש בנתונים אלו לטיפול בבעיות אופטימיזציה ובחיזוי וניתוחים סטטיסטיים. לאור זאת, נוצר צורך בפתיחת התמחות בתכנית המותאמת לצרכי הניהול של המהנדסים השונים.

התוכנית שמוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה מעניקה למהנדסים כלים לניהול ומניחה את התשתית להתפתחותם המקצועית כמהנדסים או להתקדמות לתפקידי ניהול. הסטודנטים בתוכניות יוכלו לבחור בין שלושה תחומי התמחויות (מערכות עסקיות, מערכות שירות ומערכות תשתית), בהתאם לצרכים והכוונות המקצועיות, כאשר במהלך הסמסטר הראשון לומדים הסטודנטים לימודי ליבה משותפים, לאחר שסיים לימודי הליבה, במהלך הסמסטרים השני והשלישי, לומד כל סטודנט את קורסי הליבה והבחירה של ההתמחות אותה בחר ובסמסטר הרביעי חוזרים כלל הסטודנטים ללמוד במשותף קורסים שהם במסגרת לימודי הליבה בתואר.

ההתמחויות, אותן בוחר כל סטודנט הן:

1. מערכות שירות – הכוללת קורסים בניהול תפעול השירות, ניהול תהליכים ופיתוח חדשנות בארגון.

2. מערכות תשתית – הכוללת קורסים במערכות מידע מרחבי, תכנון מערכות תשתית, מים וביוב וקבלת החלטות וניהול סיכונים.

3. מערכות עסקיות – הכוללת קורסים בתכנון עסקי ופיננסי, ניהול מוצר, ניהול תהליכים עסקיים והטמעת מערכות.