פרויקט גמר

 

גולת הכותרת של לימודי ההנדסה הגבוהה באפקה היא פרויקט הגמר המבטא את הידע התיאורטי, האקדמי, והיישומי ואת ארגז הכלים שרכשו הסטודנטים במחלקות ההנדסה השונות. אפקה מייחסת חשיבות רבה ומקדישה משאבים רבים בפרויקטי הגמר, ותהליך ביצועם והגשתם של הפרויקטים משקף את תפיסתה הדוגלת במינוף הקשר בין תכנית הלימודים האקדמית ובין התעשייה והמשק, ובהכשרת בוגריה כמהנדסים בהתאמה מלאה לדרישות שוק העבודה הישראלי.

במהלך עבודתם על פרויקטי הגמר הסטודנטים רוכשים ניסיון ומפתחים מגוון רחב יכולות אישיות ומקצועיות תוך כדי לימודים,  בעודם מלווים במנחה מקצועי, ידע ואמצעים שמציעה הסביבה האקדמית התומכת של אפקה.

מאגר הפרויקטים של אפקה כולל מבחר רחב של פרויקטים ממקורות שונים, אשר חלק נכבד מתוכם הינו רב תחומי ויישומו מחייב הקמת צוותי עבודה, לצד שיתוף פעולה עם סטודנטים ממחלקות אקדמיות שונות. יותר מ-20% מהפרויקטים שמגישים הסטודנטים של אפקה מקורם בתעשייה, המחפשת פתרונות לתחומים שונים, וחלקם אף מיושם בתעשייה הלכה למעשה.

 

הנדסה וניהול מערכות תשתית

פרויקט הגמר של המחלקה להנדסה וניהול מערכות תשתית נועד לבטא את הידע, היכולות והכלים שרכשו הסטודנטים במסגרת לימודיהם ביישום מתודולוגיות הנדסיות וניהוליות, שילובן של טכנולוגיות מתקדמות, והבנה מערכתית של יחסי הגומלין בין מערכות התשתית ובין הסביבה הכלכלית והחברתית. 

במסגרת הפרויקט יבחנו הסטודנטים מגוון היבטי הנדסה וניהול של מערכות תשתית, תוך התייחסות לשאלה המחקרית או להנחת העבודה (היפותזה) שתוצג עבודת הגמר, ואף יוכלו לבחור לבצע פרויקט התנסותי בארגון העוסק בתחום התשתיות. 

העבודה על הפרויקט מאפשרת לסטודנטים ללמוד ולרכוש ניסיון בביצוע וניהול עבודת גמר באופן עצמאי ומתבצעת בליווי מנחה בעל רקע וניסיון בתחום הנדסה וניהול מערכות תשתית. תהליך העבודה כולל איסוף נתונים עצמאי וביצוע מידול כמותי, הנדסי וניהולי לפי הצורך, לשם הגשת תוצר מוגמר בעל היבטים כמותיים ואיכותניים.

היקף עבודת הגמר בהנדסה וניהול מערכות תשתית נאמד ב-300-400 שעות, והינו שווה ערך ל-6 נקודות זכות.

 

הנדסת מערכות

פרויקט הגמר של המחלקה להנדסת מערכות מתנהל כפרויקט מערכתי, במסגרתו צוות סטודנטים מתכנן מערכת ומבצע את כל שלבי התכנון של המערכת, הן בהיבט הנדסת מערכות והן בהיבט הדיסציפלינרי מקצועי. תהליך העבודה משקף את תהליך מחזור החיים של פרויקט בהתאם לתורת הנדסת מערכות, כפי שנלמדה במסגרת תוכנית הלימודים האקדמית והלימוד העצמי של הסטודנטים.

כל שלב בפרויקט, מנוהל ע"י אחד משלושת הסטודנטים המוביל את הצוות כ"מהנדס מערכת" האחראי על הפן הניהולי וההנדסי של אותו שלב, בעוד שני הסטודנטים האחרים משמשים כמהנדסים "מקצועיים" המסייעים ל"מהנדס המערכת" בתחומי הפרויקט הרלוונטיים. הסימולציה המערכתית דינאמית שמתקבלת כתוצר המוגמר של הפרויקט, מבטאת את הסביבה, הכניסות, התהליכים והיציאות ומוצגת בצורה ויזואלית מתאימה.

הפרויקט המשמעותי שנמשך כ-15 חודשים, מתבצע בצוותים של 3-4 סטודנטים אשר כל אחד מהם נדרש להשקיע בפרויקט כ-400-500 שעות ועם השלמתו צובר 8 נקודות זכות. כל צוות מלווה ע"י מנחה בעל ניסיון רב בהנדסת מערכות, ובעל רקע הנדסי משמעותי בתחום הפרויקט.

 

הנדסת אנרגיה

פרויקט הגמר של המחלקה להנדסת אנרגיה מאפשר לסטודנטים לבטא וליישם את הידע המקיף ומגוון היכולות והכלים שרכשו במסגרת לימודיהם ומסייע להם להעמיק את ידיעותיהם בנושאים הרלוונטיים באופן עצמאי, ולהבין טוב יותר את תחום האנרגיה, החל מהפקתה וכלה בצריכתה, כמו גם את תפקידיו המגוונים של מהנדס האנרגיה.

במהלך עבודתם על פרויקט הגמר בוחנים הסטודנטים מערכות אנרגיה שונות תוך התייחסות לשאלה מחקרית או  הנחת עבודה (היפותזה) הנוגעת להיבטים תיאורטיים, מערכתיים, כלכליים, טכנולוגיים ורגולטוריים בעולם האנרגיה וההתייעלות האנרגטית או במסגרת פרויקט התנסותי בארגון עסקי.

מנחה בעל רקע וניסיון בתחום הנדסת האנרגיה מלווה את הסטודנטים במשך כל הפרויקט שהיקפו כ- 300-400 שעות ומאפשר צבירה של 6 נקודות זכות.

 

הנדסה וניהול מערכות שירות

פרויקט הגמר של המחלקה לתואר שני בהנדסה וניהול מערכות שירות מתמקד במחקר וביישום המתודולוגיות הנלמדות בתחומים מתקדמים כגון: הגדרת מדדי השירות ברשת קימעונאית גדולה; כיצד לרתום הטכנולוגיה של קופות אוטומטיות לשיפור חווית הלקוח; קביעת המינון הנכון של מעורבות לקוח במערכות ציבוריות; ניהול נכון של שירות הטלפוני של חברות גדולות; ניהול תורים תוך שמירה על חווית הלקוח; פיתוח מערכת לניהול ידע בתחום הבילינג.  
הפרויקט שכולל ליווי מקצועי של מנחה בעל רקע וניסיון בתחום הנדסה וניהול מערכות שירות נמשך 300-400 שעות ומקנה לסטודנטים המשלימים את הפרויקט 6 נקודות זכות.