קורס אנגלית בסיסית

מטרת הקורס היא תרגול וחיזוק ארבע המיומנויות הבסיסיות של השפה: קריאה, כתיבה, שמיעה ודיבור. הפעילויות מכוונות לחומר אקדמי ומקצועי בתחומי הנדסה שונים שנלמדים באפקה. הסטודנטים בקורס מעשירים את אוצר המילים, לומדים אסטרטגיות להבנת הנקרא ומשפרים את מיומנויות הכתיבה שלהם, וגם מתרגלים שמיעה ודיבור בעזרת הכנה והצגה של מצגות בעל-פה.

The aims of this course include practicing and strengthening the four language skills: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Activities are geared to academic and professional material in the various fields of engineering taught at the college. Students enrich their vocabulary, learn efficient reading comprehension strategies, improve their writing skills, and practice listening and speaking skills via oral presentations