Afeka Talk הפודקאסטים של מכללת אפקה


הפודקאסט של מכללת אפקה
חגיגות ה-25 לאפקה מהוות הזדמנות להשקת פודקאסטים מומלצים החושפים את התשוקה להנדסה ואת הסיבה שבגינה אנחנו עוסקים בחינוך מהנדסים, בשליחות ובאחריות החברתית שיש להם. ההסכתים יחשפו כיצד פתרונות הנדסיים משרתים את האנושות והחברה.
Read More