Afeka Talk הפודקאסטים של מכללת אפקה


הפודקאסט של מכללת אפקה
 חגיגות ה-25 לאפקה מהוות הזדמנות להשקת פודקאסטים מעניינים בעברית החושפים את התשוקה להנדסה ואת הסיבה שבגינה אנחנו עוסקים בחינוך מהנדסים, בשליחות ובאחריות החברתית שיש להם. הפרקים יחשפו כיצד פתרונות הנדסיים משרתים את האנושות והחברה.
Read More