פיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה

פיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה הינו יעד לאומי. אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בת"א שמה לה כמטרה לקדם יעד זה באמצעות יצירת שיח משותף בין קובעי מדיניות ומקבלי החלטות מתחומי החינוך, האקדמיה, התעשייה, הממשל והצבא. לשם כך מתכנסים קובעי המדיניות ומקבלי החלטות מדי שנה בכנס אפקה לפיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה, המהווה במה מרכזית לדיון והמלצות לקידום הנושא וטיפוחו ועידוד פעילות מתמשכת בנושא .

Read More