תאריך נושא ההתקשרות שם הספק הנמקה/ פטור

19.3.23

הפקת כנס

דה מרקר

תקנה 3(29) לתקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

19.3.23

השכרת כיתות לבחינות סוף סמסטר

אקספו תל אביב

תקנה 3(18) לתקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

 

תאריך  נושא התקשרות  שם הספק  הנמקה/ פטור
15.5.23 רכישת פוליסת ביטוח סייבר חברת CFC התקשרות המשך
15.5.23 התקשרות עם גלגל"צ משרד הביטחון

פעילות תקשורת יזומה להעברת מסר לציבור

15.5.23 יועץ תקשורת חו"ל

JCUBED

יועץ בעל מומחיות מיוחדת ויחסי אנוש מיוחדים
15.5.23 הפקת טיול/סיור לסגל המכללה

Ap pro

פעילות תרבות, אמנות, בידור והווי

 

תאריך  נושא התקשרות  שם הספק הנמקה/ פטור
25.6.23

רכישת תכנת "גלבוע"

תכנות בית השיטה בע"מ

ספק יחיד

25.6.23 אחריות ותחזוקה למכשיר "מיקרו סיטי"

דה מרקר

פעילות תקשורת יזומה להעברת מסר לציבור

 

תאריך  נושא ההתקשרות  שם הספק  הנמקה / פטור
1.10.23 התקשרות עם היכל התרבות להפקת טקס לבוגרים

היכל התרבות

שירותים בתחום התרבות
1.10.23

שכירת מקרקעין

עתידים

שכירת מקרקעין לפי תקנה 3(13) תקנות חובת מכרזים
1.10.23 התקשרות עם מתכננים

טרם נקבע

עבודה הדורשת ידע וממחיות במקצועות תכנון, עיצוב, הנדסה ואדריכלות

 

תאריך   נושא ההתקשרות  שם הספק  הנמקה /פטור
10.12.23 רכישת מאגרי מידע

מחב"א – מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

ספק יחיד

10.1.24 רכישת שולחנות וכסאות סטודנט לכיתות עתידים בהתאם לנוהל רכש תקנה 3(21) לתקנות חובת מכרזים