אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב מציעה הטבה בסכום של  50% הנחה בדמי הרישום ללימודים, למועמדים שירשמו ללימודי לתואר ראשון ושני  במהלך חודש יולי 2024.

ההטבה:

הטבה חד פעמית בסכום של 150 ₪ כהנחה בדמי הרישום, תינתן לעד 100 המועמדים הראשונים אשר ירשמו ללימודים במהלך חודש יולי 2024. 

מובהר כי תשלום דמי רישום (מלא או מופחת) אינו מבטיח קבלה ללימודים או שיריון מקום במסלול הלימודים המבוקש. אישור קבלה ללימודים מותנה בעמידה מלאה בתנאי הקבלה הקבועים למסלול המבוקש  ותשלום מקדמה ושכר לימוד, הכל בהתאם לנהלי ותקנוני מכללת אפקה.

  • אישור סופי למקום בתוכנית הלימודים המבוקשת יתקבל לאחר קבלת אישור מיועץ הלימודים ותשלום המקדמה.
  • דמי הרישום אינם מבטיחים מקום בתוכנית הלימודים ולא יוחזרו, בשום שלב, בין אם אושרה קבלה ללימודים ובין אם לא

בהצלחה!