קרן אייסף

קרן אייסף 

קרן אייסף - ISEF (הקרן הבינלאומית לחינוך) מציעה מלגה של 20,000 ש"ח לשנה בתמורה לפעילות חברתית בקרב הקהילה. לפרטים נוספים יש לפנות למנהל/ת תוכנית אייסף >>