הצטרפות לקורסים

הצטרפות לקורסיםרוצה להעמיק ולרענן את הידע בתחומי הנדסה שונה?
אפקה יכולת לך להירשם למגוון קורסי בחירה מתכניות הלימודים לתואר ראשון על בסיס מקום פנוי.

היכנס לחיפוש קורסים ואתר את הקורס בו הנך מעוניין.

עלות השתתפות לבוגר אפקה (ללא דמי רישום או עלויות אחרות): 421 ₪ לנ"ז בקורס לתואר ראשון

לפרטים נוספים יש לפנות אל דגנית ציטרין בר-און, מנהלת קשרי בוגרים, בטלפון 03-7688653 או בדוא"ל alumni@afeka.ac.il