הצטרפות לקורסים

הצטרפות לקורסיםרוצה להעמיק ולרענן את הידע בתחומי הנדסה שונים?
אפקה מאפשרת לך להירשם למגוון קורסי בחירה מתכניות הלימודים לתואר ראשון על בסיס מקום פנוי.

היכנס לחיפוש קורסים ואתר את הקורס בו הנך מעוניין.

עלות השתתפות לבוגר אפקה (ללא דמי רישום או עלויות אחרות):  421₪ לנ"ז בקורס לתואר ראשון

סמסטר ב', תשע"ט יחל ב 24.2.19 ויסתיים ב 7.6.19

לפרטים נוספים ולהרשמה יש לפנות אל נטע פרץ בן דוד, רכזת מנהל סטודנטים, בטלפון 03-7688543 או בדוא"ל netap@afeka.ac.il