הצטרפות לקורסים

הצטרפות לקורסים

רוצה להעמיק ולרענן את הידע בתחומי הנדסה שונים?
אפקה מאפשרת לך להירשם למגוון קורסי בחירה מתכניות הלימודים לתואר ראשון ושני, על בסיס מקום פנוי.
הקורסים המוצעים מתאימים לבוגרים, בהמלצת ראשי בתי הספר וראשי התוכניות.

עלות השתתפות לבוגר אפקה (ללא דמי רישום או עלויות אחרות):

421 ₪ לנ"ז בקורס לתואר ראשון

828 ₪ לנ"ז בקורס לתואר שני

  •  סמסטר א', תשע"ט יחל ב 14.10.18 ויסתיים ב 11.1.19

לפרטים נוספים ולהרשמה יש לפנות אל נטע פרץ בן דוד, רכזת מנהל סטודנטים, בטלפון 03-7688543 או בדוא"ל  netap@afeka.ac.il