לחנוך מהנדסים צעירים

לחנוך מהנדסים צעירים 

אנו מזמינים אותך לתרום מזמנך ומניסיונך לסטודנטים, להשפיע ולחולל שינוי באמצעות השתתפות בתוכנית חניכה אישית. פעילות זו מתאפשרת הן כחלק מתוכנית חניכה קיימת והן בהובלה של תוכנית חניכה חדשה, פרי יוזמתך.

1. השתלבות בתוכנית קיימת – בוגרים שיתקבלו כחונכים יציעו לסטודנטים משנים ג' וד' חשיפה בלתי אמצעית למציאות היום-יומית של המהנדסים בתעשייה. הבוגרים יהיו לחונכים אישיים עבור הסטודנטים וילוו אותם בצעדיהם הראשונים בגשר בין עולם האקדמיה לעולם התעשייה. פרטים מלאים יפורסמו במלואם בסמוך למועד פתיחת ההרשמה לתוכנית.

2. הקמה והובלה של תוכנית חניכה – בוגרים המעוניינים לחולל שינוי בתחומי ההנדסה השונים באמצעות חניכה אישית פרי יוזמתם מוזמנים להציג את הרעיון שלהם בהגשת פניה אל מנהלת קשרי בוגרים. דוגמה לבוגר שפנה, הציע והקים תכנית חניכה >> 

לפרטים נוספים יש לפנות אל דגנית בר-און, מנהלת קשרי בוגרים, 03-7688653, alumni@afeka.ac.il