מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.20 

הזכאות לקבלת מנטור בתוכנית מיועדת לבוגרים ובוגרות אפקה ב-4 שנים האחרונות

ההשתתפות איננה כרוכה בתשלום והנרשמים יעברו תהליך קבלה

מספר המקומות מוגבל