מכללת אפקה מציעה לסטודנטים מבתי הספר להנדסה ומתוכניות המדעים
מסלול ייחודי וישיר לתואר ראשון ושני רצוף, 
אותו הם יסיימו בתוך חמש שנים בלבד ובכך יצמצמו את תקופת הלימודים בשנה ואף יותר.

באפקה מאמינים בחשיבות הכשרת המוסמכים ומעודדים את הסטודנטים לשאוף להרחיב את ארגז הכלים האקדמי, המקצועי והניהולי שלהם, בין היתר על ידי המשך ההכשרה האקדמית לתואר שני.
מתוך כך, ובהינתן עמידה בתנאי הקבלה למסלול, הם יוכלו להגיש במהלך השנה השלישית לתואר הראשון (שניה בתארים מדעיים) מועמדות.
הסטודנטים שיתקבלו למסלול יחלו כבר בשנה האחרונה לתואר הראשון לשלב קורסים לתואר שני ובסיומה ימשיכו לשנה אקדמית נוספת אחת בלבד.
הגשת המועמדות אפשרית לסטודנטים בכל התוכניות לתואר ראשון במכללה: ההנדסה והמדעים. הסטודנטים אשר יעמדו בתנאים ויתקבלו למסלול, יוכלו להמשיך לתואר שני באחד מחמשת התוכניות הקיימות: הנדסת מערכות, מערכות תבוניות, הנדסה וניהול, הנדסת מערכות אנרגיה והספק חשמלי ותוכנית חדשה בהנדסה רפואית.
 
מכללת אפקה רואה ברווחתם ושלומם של הלומדים בה ערך עליון וזאת לצד התפתחות אישית ומקצועית ברמה הגבוה ביותר. על כן, המסלול הייחודי נבנה כך שיוכל לאפשר לסטודנטים המתאימים לסיים הכשרה אקדמית מעמיקה ומקיפה בזמן קצר מהרגיל. לא רק זאת, מתוך רצון לאפשר גמישות ולהתחשב בחיי המשפחה והקריירה של הלומדים במסלול הייחודי, מרוכזות תוכניות הלימוד לתואר השני ביומיים ובשעות הערב.