חולי COPD, שרמת ריווי החמצן בדמם נמוכה, זקוקים לתוספת חמצן קבועה, גם בזמן השינה. בפרויקט גמר זה פותחה מערכת אוטומטית לוויסות החמצן. המערכת מודדת את רמת החמצן בדם בכל עשר שניות, מחשבת את תוספת החמצן הדרושה לוויסות ומוסיפה חמצן בתהליך אוטומטי לחלוטין.