פרופ' עמי מויאל, נשיא מכללת אפקה ויו"ר הכנס

פיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה הינו יעד לאומי. אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בת"א שמה לה כמטרה לקדם יעד זה באמצעות יצירת שיח משותף בין קובעי מדיניות ומקבלי החלטות מתחומי החינוך, האקדמיה, התעשייה, הממשל והצבא. לשם כך מתכנסים קובעי המדיניות ומקבלי החלטות מדי שנה בכנס אפקה לפיתוח הון אנושי לאומי בהנדסה, המהווה במה מרכזית לדיון והמלצות לקידום הנושא וטיפוחו ועידוד פעילות מתמשכת בנושא.

כנס אפקה 2016, הכנס הראשון, התמקד בהכרה בחשיבות הנושא וקידום שיח רב מערכתי.
כנס אפקה 2017, הכנס השני, התמקד בשיח אודות חינוך דור חדש של מהנדסים, לנוכח האתגרים הגלובליים של המאה ה-21.
כנס אפקה 2018, הכנס השלישי התמקד בדרישות ממהנדסים בעולם משתנה במהירות, בכישורים החיוניים ובדרכים להבטיח את התאמת האקדמיה וחווית הלימוד לצרכי ההכשרה.

פרופ' עמי מויאל, נשיא מכללת אפקה ויו"ר הכנס:
"על אף התכניות הממשלתיות להגדלת מספר הסטודנטים הלומדים את מקצועות ההיי-טק ולהגדלת מספר הניגשים לחמש יחידות לימוד במתמטיקה, יש צורך בהערכות מוקדמת להתמודדות עם המחסור בשוק. ההתקדמות הטכנולוגית המואצת יחד עם השינויים בעולם העבודה מצריכים דיון משותף בין כלל הגורמים על תהליך הכשרת המהנדסים, בפרט על רקע השינויים הצפויים בשוק התעסוקה, ובכלל זה בנושא הקניית מיומנויות חיוניות לסטודנטים מעבר לידע מקצועי מדעי והנדסי ואף להתחיל את הקניית המיומנויות החיוניות במערכת החינוך. שיח בין כלל הגורמים המעורבים בנושא חשוב ויש לקוות שתהיה לכך תרומה ברמה הלאומית."