ערב הסעודית והשירות

לאחרונה התפרסמו בתקשורת המקצועית דיווחים מעניינים, שלפיהם צפויה ירידה בהכנסות של ערב הסעודית מנפט. מן הנפט בערב הסעודית. הכלכלה בערב הסעודית מושתת ברובה על מכירות נפט וכתוצאה מכך עשויה להיקלע למשבר כלכלי חמור. עוד צוין בדיווחים כי שירות הוא מהמרכיבים העיקריים בתמ"ג של רוב כלכלות העולם: בחלקן עולה חלק השירות בתמ"ג (תוצר מקומי גולמי לנפש מדד המבטא את ערכן של כל הסחורות והשירותים המיוצרים באזור גיאוגרפי מסוים) על 55%, וברובן הוא עולה על 70%. לעומת זאת, בערב הסעודית חלק השירות בתמ"ג נמוך, ועומד על 31.6% בלבד.  
כאשר כלכלה שלמה מתבססת על ייצור נפט ולא על מערכות שירות – עתידה לוט בערפל.להמשךהידיעה בקרו בבלוג של ד"ר שי רוזנס>> 

תחנת רכבת

 • 7 דק'
 • 25 דק'
 • 7 דק'
 • 11 דק'

פארק הירקון

 • 6 דק'
 • 20 דק'
 • 6 דק'
 • 17 דק'

קניון אילון

 • 9 דק'
 • 29 דק'
 • 9 דק'
 • 16 דק'

חוף הים

 • 16 דק'
 • 16 דק'
 • 35 דק'
מתעניינים בלימודים?
מתעניינים בלימודים?

אני מאשר/ת ומסכים/ה לרישום פרטיי במאגרי המידע של אפקה, לרבות לצורך דיוור ישיר של כל דבר פרסומת ועדכונים באמצעי התקשורת השונים.

*שדה חובה

מתעניינים בלימודים?