אחת הבעיות העומדות בפני מרצה היא לסווג לרמות את מכלול התרגילים שיינתנו לסטודנטים. בפרויקט גמר זה פותחה מערכת אשר תמליץ למרצה לאיזו רמה לשייך כל תרגיל ותרגיל בהתאם לתשובות הסטודנטים, ובזאת תקל ותשפר את חוויית הלמידה ואת הלמידה עצמה.