מהנדסי חשמל עומדים בבסיס הסביבה והיצירה הטכנולוגית ועוסקים בקשת רחבה של תחומים. החל ממחקר מדעי והנדסי, דרך פיתוח ושירותים של מוצרים ומערכות הנמצאים בחזית הטכנולוגיה והמשפיעים באופן ישיר על החברה המודרנית והכלכלה העולמית.  
ד"ר דוד ברלה, ראש בית הספר להנדסת חשמלמסביר על התחום המתפתח תמידית: