הגנה על המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל

ניר סנצ'ו (הנדסת חשמל, 2007), גיל ניצן (מדעי המחשב, 2004), טל שוורצמן (הנדסת חשמל, 2006)

המנחה: ד"ר שמואל שלף 

על מתקני ההפקה וההולכה של קידוחי הגז והנפט יש איום ביטחוני גדול גם בתחום התת־מימי. פותחה מערכת מבוססת סונר לגילוי, לעקיבה, לזיהוי ולסיווג כלל האיומים התת־מימיים על גבולות המים הכלכליים של מדינת ישראל. התהליך כלל עבודת חקר ביצועים בתחומי עיבוד אות ועקיבה, וסימולציה מערכתית מלאה.