כ-100 מומחים בתחומים שונים, בהם גם בוגרי אפקה, השתתפו בכנס אנרגיה שבחן את האפשרות לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים בלבד עד שנת 2030. הכנס, אותו הוביל ד"ר משה תשובה -ראש בית הספר להנדסה מכנית, נערך בשיתוף לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל, בה מכהנים חברי סגל רבים של אפקה כראשי ענפים ופועלים לקידום נושאים הנדסיים שונים. 

היוזמה לקיום הכנס עלתה מתוך צורך אמיתי במקורות אנרגיה מתחדשת עקב הידלדלות במקורות האנרגיה המתכלה. הדוברים השונים העלו סוגיות שונות בתחום האנרגיה המתחדשת לשם קידום היוזמה. עלאא פחורי, מרשות החשמל, הציג את תוכניות הממשל לאנרגיה מתחדשת, יעל כהן פארן, מהמפלגה הירוקה דיברה על מחסומים רגולטוריים בתחום האנרגיה המתחדשת, ד"ר יוחנן אייקנבאום מגרינפיס ישראל, הסביר על השינויים הנדרשים על מנת לשמור על הטבע, ד"ר דניאל מדר, דיבר על הצורך בייצור מבוזר של אנרגיה ושיטות לאגירת אנרגיה וד"ר שחר דולב הציג מתווה להשגת היעד לאנרגיה ממקורות מתחדשים באופן בלעדי עד שנת 2050.

לאור הדברים שנאמרו בכנס היעד לייצור אנרגיה מתחדשת אפשרי, אך לשם כך נדרשים צעדים ופעולות שעלינו לנקוט כבר כעת..