היכולת של מהנדסי תוכנה לקחת אתגר טכנולוגי ולהמירו לקוד יישומי, מעניקה להם עוצמה הניתנת מימוש בהרבה תחומים. בחברה שבה עולם התוכנה תופס נתח נכבד מהשוק, אפשרויות הקריירה הן רבות. עינת חצבני, ראש המרכז לקריירה בהנדסה באפקה מסבירה.