דיכאון הוא מצב שכיח בימינו. חולי דיכאון נמנעים מפעילויות יומיומיות, קשרים חברתיים, עשויים לפתח בעיות אכילה, להגיע עד כדי חוסר תפקוד ובמקרי קיצון התאבדות. כיום, האבחון נעשה על סמך הערכה פסיכולוגית סובייקטיבית ותלויה במידת שיתוף הפעולה מצד החולה. מטרת הפרויקט היא לספק כלי אבחון אובייקטיבי שמבוסס על הקלטת EEG, בדיקה זולה ולא פולשנית ע"י שימוש בטכניקות למידה חישובית.