ילדים על הספקטרום האוטיסטי מתמודדים עם קשיים בתחום החברתי, השפתי והתקשורתי. חלקם מתקשים לנהל שיחה ולהסביר את רצונותיהם במילים, ומשתמשים בלוח תקשורת המציג תמונות. בפרויקט גמר זה פיתחו הסטודנטים לוח תקשורת חכם, למערכת הפעלה של אנדרואיד, המקל את החיפוש אחר התמונה הרצויה