לדימום בטני בלתי מטופל עלולות להיות תוצאות הרסניות. בלחימה בשטח, חובש שנתקל בחייל פצוע הסובל מדימום בטני, חייב לשלוח אותו בדחיפות לבית חולים לקבלת טיפול רפואי. פרויקט זה מציג אמצעי זול, נייד ופשוט, לאיתור חד-משמעי של דימום תוך-בטני, בשטח ובבית החולים.