מעטפת התמיכה לסטודנטים וסטודנטיות של אפקה לשנת הלימודים תשפ"ד מביאה בחשבון את הצרכים האקדמיים של האוכלוסיות השונות במכללה והיא מושתתת על מנגנונים גמישים שיאפשרו לכל אחת ואחד להשלים את שנת הלימודים במלואה ובהצלחה.

מרכיביה העיקרים של המעטפת כוללים למידה היברידית של כל הקורסים, הופעה חוזרת של קורסים לאורך השנה, הקלטות, אפשרות רישום לקורסים ללא תנאי קדם, התאמות אקדמיות ועוד, ובנוסף מעניקה הזדמנויות רבות לסיוע לימודי, סיוע כלכלי וסיוע רגשי.

מעטפת התמיכה כוללת התאמות המוענקות לכלל הסטודנטים והסטודנטיות ותוספות ייעודיות המוענקות למשרתים ומשרתות השבים ללימודים.

קבלת זכאות להתאמות

 • משרתי מילואים – מי שגויסו למילואים לתקופה כלשהי מאז 7.10.23 ("מילואים")

 • אנשי ונשות צבא קבע ("קבע")

 • עתודאים ועתודאיות שגויסו מאז 7.10.23 ("עתודה")

 • בני ובנות זוג של משרתים.ות מילואים ושל של אנשי ונשות קבע שהם הורים לילדים עד גיל 13 ("בני ובנות זוג הורים")

 • טווח התאריכים המוגדר כשירות במהלך סמסטר ב' הוא: 30.4.23 – 19.7.24

 

 • כדי לקבל זכאות עבור התאמות היעודיות יש להגיש לדקאנט טופס 3010.
  מידע נוסף למשרתי מילואים נמצא במתחם הדקנאט

 • המכללה מקבלת מצה"ל רשימה מעודכנת של המשרתים, הכולל תאריכים, אחת לשבועיים.

 

 • לקבלת זכאות עבור ההתאמות הייעודיות יש להגיש לדקאנט אישור רשמי מצה"ל על שירות בקבע ועל התפקיד.
 • קבלת זכאות עבור הסעיפים הדורשים משך שירות מסוים הם לבעלי אישור ממדור לומדים בצה"ל (segel@gmail.com)
 • לקבלת זכאות עבור ההתאמות הייעודיות יש להגיש לדקאנט אישור רשמי מצה"ל על עתודה.
 • קבלת זכאות עבור הסעיפים הדורשים משך שירות מסוים היא למי שהמכללה קיבלה עבורו.ה אישור מצה"ל.

 

 • בני ובנות זוג של משרתים ומשרתות במילואים ושל אנשי ונשות קבע שהם הורים לילדים עד גיל 13.
 • לקבלת זכאות עבור ההתאמות הייעודיות יש להגיש לדקאנט טופס 3010 או אישור שירות של בן או בת הזוג בצירוף העתק ת"ז עם ספח.
 • נפגעי מלחמה – נפגעי פעולות איבה; משפחות שכולות (מדרגה ראשונה); מי שפונה מביתם בשל הלחימה.
 • אנשי ונשות כוחות הביטחון יקבלו התייחסות פרטנית בפניה לדקאנט.

מעטפת תמיכה לסמסטר ב תשפ"ד

בהמשך עמוד זה תמצאו את סעיפי מעטפת התמיכה התקיפים לסמסטר ב' תשפ"ד או לכל שנת תשפ"ד.

בהמשך עמוד זה תמצאו את סעיפי מעטפת התמיכה התקיפים לסמסטר ב' תשפ"ד או לכל שנת תשפ"ד.

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני וכל עדכון למעטפת תפורסם בהודעה מראש ותתעדכן במעטפת התמיכה של סמסטר קיץ תשפ"ד.

מעטפת תמיכה לסמסטר א' תשפ"ד

תואר ראשון

עדכון אחרון: 10.07.2024

עבור כולם
בחירה בין השתתפות פיזית בכיתה לבין השתתפות מרחוק באמצעות זום


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

למי מיועד?

עבור כולם
כל ההרצאות והתרגולים (כולל שיעורי חזרה) יוקלטו, יועלו לאתר הקורס במוּדל ויימחקו בתחילת שנה"ל תשפ"ה


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

שימו לב:
בקורסים שבהם אין חובת נוכחות ייתכן כי תידרש נוכחות פיזית בשיעורים שבהם יש להציג מטלות, פרויקט, פרויקטונים ועוד (על פי המפורט בסילבוס הקורס) או להגן עליהם.
כמו כן, ההקלות אינן מתייחסות לשיעורי מעבדה – שבהם נדרשת נוכחות פיזית


למי מיועד?

עבור כולם
בקורסים שבהם חלה חובת נוכחות, ההשתתפות בזום עם מצלמה פתוחה תיחשב לעמידה בחובה זו; בשיעורי מעבדה חובת הנוכחות היא פיזית.

ייעודי למשרתים
חובת הנוכחות תקפה רק עם החזרה מהשירות
למעבדות חובת הנוכחות תקפה החל משבועיים לאחר החזרה מהשירות


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

למי מיועד?

ייעודי למשרתים
עבור משרתים שהפסידו שיעורי מעבדה בשל השירות יתקיימו מופעים נוספים של המעבדות, כמו גם שבוע השלמות הייעודי בסוף כל סמסטר.

ניסויים אפשר יהיה להשלים בסמסטר העוקב מבלי צורך להירשם לקורס; הציון יינתן לאחר השלמת הניסויים


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

עבור כולם*
אפשרות להירשם לקורסי המשך למי שלמדו בקורס הקדם אך לא עברו אותו**
 
*לא חל על הלומדים במכינות או בקורסי סיווג אנגלית
** לא תקף למי שלמד.ה את הקורס לפני 7.10.23 אך לא עבר.ה אותו


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

שימו לב:
הרישום הוא ללא תשלום למי שעומדים בתנאים המוגדרים בסעיף על הרישום לקורס חוזר


למי מיועד?

עבור כולם
על בסיס מקום פנוי בלבד

ייעודי למשרתים ולמוגדרים כנפגעי המלחמה
קורסי סמס' א וסמס' ב ייפתחו שוב לרישום בסמס' קיץ (במידת הצורך יינתנו אישורים לחפיפה של עד 6 שעות שבועיות בלימודי הקורסים)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

הארכת תקופת השינויים כדי לאפשר זמן התארגנות נוסף.


למי מיועד?

עבור כולם
שלושת השבועות הראשונים של הסמסטר (במקום שבועיים)

ייעודי למשרתים
שבועיים מיום החזרה מהשירות


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד? 

ייעודי למשרתים
קבלת ייעוץ מיד אחרי החזרה משירות; לאחר פתיחת פנייה באפקה־נט להכוון אקדמי (מנהל הסטודנטים), יצרו איתך קשר לקביעת פגישת ייעוץ


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

שימו לב:
ציון עובר הוא ציון מילולי ולא נכלל בממוצע הציונים.
אפשר לבחור בציון עובר בקורסים שאליהם הייתם רשומים בתשפ"ד.
(עבור משרתי במילואים ובני ובנות זוג הורים של משרתי מילואים ההתאמה תקיפה גם לתשפ"ה על החלטת המל"ג); בתנאי שהתקיימו 3 תנאים:

 1. שימי השירות היו מ־10.23 ואילך
 2. שעברתם את הקורס בהצלחה (ציון 60 ומעלה)
 3. שהשלמתם לפחות 24 נקודות זכות במהלך שנת תשפ"ד

יש להגיש את הבקשות בתום מועדי ב' של סמס' קיץ תשפ"ד


למי מיועד?

משרתי מילואים ואנשי קבע ועתודה בעלי אישור
לפחות 14 ימי שירות מאז 7.10.23
עד 2 ציונים; לא יותר מ־6 נ"ז במצטבר
לפחות 28 ימי שירות מאז 7.10.23
עד 3 ציונים; לא יותר מ־2 בסמסטר; ולא יותר מ־8 נ"ז במצטבר
לפחות 42 ימי שירות מאז 7.10.23
עד 4 ציונים; לא יותר מ־2 בסמסטר; ולא יותר מ־10 נ"ז במצטבר

אנשי קבע ועתודה (ללא אישור על משך שירות)
עד 2 ציונים; לא יותר מ־6 נ"ז במצטבר

בני ובנות זוג הורים של אנשי קבע (בעלי אישור צה"ל)
לפחות 14 ימי שירות של בן.בת הזוג
עד 2 ציונים; לא יותר מ־6 נ"ז במצטבר

כלל המשרתים
הזכאים לבחינת מועד ב' בקורסי קיץ תשפ"ג יוכלו לבחור להמיר עד ציון אחד מקורסים אלה בציון "עובר" במקום ציון מתשפ"ד

נפגעי המלחמה
2 ציונים, לא יותר מ-6 נ"ז במצטבר


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

משרתי מילואים ואנשי קבע ועתודה בעלי אישור ששירתו לפחות 28 ימים במהלך סמסטר ב' או לפחות 100 ימים מאז ה-7 באוקטובר
הציון הסופי בבחינה יהיה הציון הגבוה מבין שני הציונים שהתקבלו במועדי הבחינה (תקף גם למועדים מיוחדים של אותו קורס). יש לפתוח פניה להכוון האקדמי.


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

למי מיועד?

עבור כולם
4 בחנים בשנה (במקום 3)
ייעודי למשרתים
זכאות לפטור מ־4 בחנים שבמכסה. ובנוסף, פטור מכל בחני האמצע שהתקיימו בזמן המילואים ולא בוצעו או זכאות למועד מיוחד לבחירת המשרת.
 
המועדים המיוחדים לבחני אמצע יתקיימו בשבוע התשיעי של הסמסטר ולא יינתן בהם פטור.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

שימו לב:
צמצום זה אינו חל על מטלות חובה (כגון פרויקט או פרויקטונים)


למי מיועד? 

עבור כולם
חובת הגשה של 50% מהתרגילים (במקום 80%); חובת הגשה של לפחות 3 תרגילים בקורס
ייעודי משרתי מילואים ואנשי קבע ועתודה בעלי אישור ששירתו לפחות 28 ימים במהלך סמס' ב
חובת הגשה של 25% מהתרגילים; 2 תרגילים לכל הפחות.ההגשה עד למועד הבחינה הראשון שכל משרת בחר לעצמו (א, ב או מיוחד), ללא צורך באישור מראש מהדקאנט או ממרצה הקורס וללא צורך בתיאום מועד ההגשה עם כל מרצה.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

שימו לב:
אין צורך לפנות לדקאנט – המכללה תעדכן את תוספות הזמן במערכת.
יש להביא לכל בחינה עותק מודפס של האישור שתקבלו בדוא"ל מהדקאנט כדי לממש את הזכאות
סטודנטים וסטודנטיות עם זכאות לתוספת זמן מכל סיבה אחרת: יהיו זכאים לכפל תוספת זמן – אך לא יותר מ־50% ממשך הבחינה.


למי מיועד?

משרתי מילואים ואנשי קבע ועתודה בעלי אישור ששירתו לפחות 28 ימים במהלך סמס' ב או לפחות 100 ימים מאז ה-7 באוקטובר
והמוגדרים כנפגעי המלחמה

הזכאים ל-25% תוספת זמן ייבחנו בכיתה שפורסמה בלוח הבחינות באפקה-נט
בחלק  מהמקרים הזכאים ל-50% תוספת זמן ייבחנו בכיתה נפרדת – שמיקומה יתפרסם שעה לפני הבחינה ליד מוקד המידע בפיקוס וה-10 בקריה – ולא בזו שפורסמה בלוח הבחינות.
בכל מקרה לפני כל בחינה יש לבדוק ברשימות מהי כיתת הבחינה עבור תוספת זמן של 50% ולהביא את אישור הדקאנט לכל אחת מהבחינות.


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

לגבי סמס' קיץ תשפ"ד יישלח עדכון לקראת תקופת הבחינות

למי מיועד?
עבור כולם
3 מועדים מיוחדים (במקום 2)

ייעודי למשרתים
זכאות למועדים נוספים (מעבר ל־3 המיוחדים), בהתאם למספר הבחינות שהחמצת בשל שירות במילואים במועדן – באישור רכזת המילואים בדקאנט
משרתי מילואים זכאים למועדים מוקדמים כמפורט ב"נוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים."

אנשי קבע בעלי אישור ממדור לומדים בצה"ל יהיו זכאים בשנת תשפ"ד באופן חריג גם הם, למועדים מיוחדים מוקדמים.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד? 

משרתי מילואים ואנשי קבע ועתודה בעלי אישור ששירתו לפחות 28 ימים במהלך סמס' ב
בקורסים שבהם הבחינה הסופית הומרה במטלות מסוג כלשהו, תוכלו להגיש את המטלות עד תום השבוע הראשון של הסמסטר העוקב, ללא צורך באישור מראש מהדקאנט או ממרצה הקורס.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

שימו לב:
נקודות הזכות ניתנות עבור קורסי היחידה לחברה ורוח או קורסי בחירה בהתמחות בלבד

 • 4 נ"ז מקסימום מקורסי היחידה לחברה ורוח

עד 8 נ"ז מקסימום במהלך התואר


למי מיועד?

משרתי מילואים ובני.בנות זוג הורים של משרתי מילואים

(למשרתים אלו הזכאות משלבת בין המעטפת של אפקה לבין החלטות המל"ג מתאריך 26.3.24)

לפחות 14 ימי שירות: 2 נ"ז
לפחות 28 ימי שירות: 4 נ"ז
לפחות 30 ימי שירות: 6 נ"ז
לפחות 61 ימי שירות: 8 נ"ז

אנשי קבע ועתודה בעלי אישור
לפחות 14 ימי שירות: 2 נ"ז
לפחות 28 ימי שירות: 4 נ"ז
לפחות 42 ימי שירות: 6 נ"ז

קבע ועתודה ללא אישור צה"ל ובני ובנות זוג הורים של אנשי קבע(בפניה לדקאנט)
2 נ"ז

נפגעי המלחמה
(בפניה לדקאנט)
2 נ"ז


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

שימו לב:
כל שעות המעורבות החברתית צריכות לקבל אישור של היחידה למעורבות חברתית


למי מיועד?

עבור כולם
הוגדלה הזכאות לנקודות זכות בגין מעורבות חברתית לעד 4 נ"ז (במקום 2)
40 שעות מעורבות חברתית
2 נ"ז על חשבון קורס בחירה בהתמחות
40 שעות מעורבות נוספות מאז 7.10.23
2 נ"ז נוספות על חשבון קורס ביחידה לחברה ורוח

ייעודי למשרתים ולמוגדרים כנפגעי המלחמה
עד 8 נ"ז מקסימום במהלך התואר


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

ייעודי למשרתים
הזכאות מוענקת למי שקיבל פטור של לפחות 4 נ"ז מקורסי חברה ורוח בגין שירות מילואים


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד? 

עבור כולם
בקורסים נבחרים יתקיימו תרגולים מקוונים נוספים לאורך כל הסמסטר, במשך שעתיים שבועיות (הודעה מפורטת תישלח מראש)


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד ע"פ הצורך והביקוש

סמס' קיץ תשפ"ד: ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

 

למי מיועד?

ייעודי למשרתים
חונכות אישית או בקבוצות קטנות בסמסטרים שבהם שירתו במילואים, בפנייה לדקאנט. מותנה במציאת חונך מתאים.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

עבור סטודנטים וסטודנטיות בשנים א ו־ב ובמכינות
סביבת למידה משותפת מקוונת בקבוצות קטנות בעלות צרכים משותפים, בהנחיית סטודנטים וסטודנטיות משנים מתקדמות (הודעה מפורטת תישלח מראש)


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

עבור כולם
סדנאות לניהול זמן, ללמוד איך ללמוד, תשובה טובה, חרדת בחינות, שיפור אנגלית ועוד; הודעות יישלחו במהלך השנה


מתי חל: כל שנת תשפ"ד

למי מיועד? עבור כולם: הנחה נוספת מעבר למחיר המסובסד הרגיל

עבור משרתי שירות פעיל במילואים ואנשי קבע ועתודה באישור צה"ל

מנוי ללא עלות בסמסטרים בהם שירתו במילואים, בפנייה לדקאנט


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

עבור כולם עם פעילויות נבחרות עבור משרתים
למידה עצמאית ופרונטלית בכיתות ייעודיות בם נמצא מרצה או מתרגל לתחום מסוים שמסייע במענה על כל שאלה בתחום הזה. היום פרויקט לעוף מרוכז באוהל שהוקם; התפרסם לו"ז הפעילויות באוהל.


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

 

למי מיועד? 

עבור כולם

הדרישה למעבר בהצלחה של קורסי הקדם לקורס "פרויקט גמר חלק א'" הוסרה, אבל יש להיות רשומים לכל קורסי הקדם עד תום סמסטר קיץ תשפ"ד, ולהיות בעלי פוטנציאל לצבור לפחות 90 נ"ז עד תחילת הקורס.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

עבור כולם
יש להגיש בקשה למנהלת הפרויקטים.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

ייעודי למשרתים במילואים ששירתו לפחות 14 ימים במהלך שנת הלימודים, מ־31.12.23
הארכת לימודים בשנה ללא תשלום קנס גרירה


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

ייעודי למשרתים ולסטודנטים בשנה א'
הרשמה לקורסים בסמס' קיץ ללא עלות נוספת לנ"ז


מתי חל? סמס' קיץ תשפ"ד

למי מיועד?

עבור כולם
הוגדל תקציב המלגות – קול קורא יופץ שלוש פעמים במהלך הסמסטר

ייעודי למשרתים
ניקוד מוגבר בקולות הקוראים למלגות


מתי חל? סמסטר ב תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד: ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

למי מיועד?

ייעודי למשרתים ששירתו לפחות 10 ימי שירות במהלך הסמסטר
אפשרות להגיש בקשה להירשם לקורס של סמס' א או ב בו לא נבחנתם באף מועד או קיבלתם ציון סופי נכשל בקורס ללא תשלום נוסף – בתנאי שהייתם רשומים לקורס וכבר שילמת עליו.


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

סמס' קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

למי מיועד?

עבור כולם
יפורסמו מועדים במהלך הסמסטר


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

עבור כולם
יש לפנות לדקאנט הסטודנטים.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

עבור כולם

טיפולים פרטניים במכון טריאסט שריג במחיר מסובסד; יש לפנות לדקאנט הסטודנטים


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

ייעודי למשרתי מילואים
רכזות המילואים בדקאנט הסטודנטים עומדות לרשותכם  – הוספנו רכזת נוספת והרחבנו את שעות מתן המענה שניתן עכשיו בוקר וערב במוקד


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

ייעודי למשרתי מילואים
ראשי בתי הספר יקיימו פגישות אישיות עם משרתים ומשרתות (פנים־אל־פנים או בזום); יש לפתוח פנייה ללשכת ההנהלה האקדמית ולציין בנושא הפנייה "מילואים"; ייצרו איתכם קשר לתיאום פגישה


מתי חל?

סמסטר ב תשפ"ד
-
סמס' קיץ תשפ"ד ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

תואר שני

עדכון אחרון: 10.07.2024

 

למי מיועד?

עבור כולם
בחירה בין השתתפות פיזית בכיתה לבין השתתפות מרחוק באמצעות זום


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

 

למי מיועד?

עבור כולם
כל ההרצאות והתרגולים (כולל שיעורי חזרה) יוקלטו, יועלו לאתר הקורס במוּדל ויימחקו בתחילת שנה"ל תשפ"ה


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

ייעודי למשרתים
עבור משרתים שהפסידו שיעורי מעבדה בשל השירות יתקיימו מופעים נוספים של המעבדות, כמו גם שבוע השלמות הייעודי בסוף כל סמסטר.
ניסויים אפשר יהיה להשלים בסמסטר העוקב מבלי צורך להירשם לקורס; הציון יינתן לאחר השלמת הניסויים


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

 שימו לב:
בקורסים שבהם אין חובת נוכחות ייתכן כי תידרש נוכחות פיזית בשיעורים שבהם יש להציג מטלות, פרויקט, פרויקטונים ועוד (על פי המפורט בסילבוס הקורס) או להגן עליהם.
כמו כן, ההקלות אינן מתייחסות לשיעורי מעבדה – שבהם נדרשת נוכחות פיזית


למי מיועד?

עבור כולם
בקורסים שבהם חלה חובת נוכחות, ההשתתפות בזום עם מצלמה פתוחה תיחשב לעמידה בחובה זו; בשיעורי מעבדה חובת הנוכחות היא פיזית.

ייעודי למשרתים
חובת הנוכחות תקפה רק עם החזרה מהשירות
למעבדות חובת הנוכחות תקפה החל משבועיים לאחר החזרה מהשירות


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

משרתי שירות פעיל
במילואים קבע ועתודה
לפחות 28 ימי שירות במהלך הסמסטר
בקורסים שבהם הבחינה הסופית הומרה במטלות מסוג כלשהו, תוכלו להגיש את המטלות עד תום השבוע הראשון של הסמסטר העוקב, ללא צורך באישור מראש מהדקאנט או ממרצה הקורס.


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

למי מיועד?
עבור כולם
 שלושת השבועות הראשונים של הסמסטר (במקום שבועיים)

ייעודי למשרתים
שבועיים מיום החזרה מהשירות


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

ייעודי למשרתים
קבלת ייעוץ מייד אחרי החזרה משירות; לאחר פתיחת פנייה באפקה־נט להכוון אקדמי (מנהל הסטודנטים), ייצרו איתך קשר לקביעת פגישת ייעוץ.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

עבור כולם*
אפשרות להירשם לקורסי המשך למי שלמדו בקורס הקדם אך לא עברו אותו**
 
*לא חל על הלומדים במכינות או בקורסי סיווג אנגלית
** לא תקף למי שלמד.ה את הקורס לפני 7.10.23 אך לא עבר.ה אותו


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

עבור כולם 
יוענקו הקלות במועדי ההגשה; יש להגיש בקשה למנהלת הפרויקטים.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

שימו לב:
ציון עובר הוא ציון מילולי ולא נכלל בממוצע הציונים.
אפשר לבחור בציון עובר בקורסים שאליהם הייתם רשומים בתשפ"ד.
בתנאי שהתקיימו 3 תנאים:

 1. שימי השירות היו מ־10.23 ואילך
 2. שעברתם את הקורס בהצלחה (ציון 60 ומעלה)
 3. שהשלמתם לפחות 12 נקודות זכות במהלך שנת תשפ"ד

יש להגיש את הבקשות בתום מועדי ב' של סמס' קיץ תשפ"ד


למי מיועד?

משרתי מילואים ואנשי קבע ועתודה בעלי אישור ובני ובנות זוג שהם הורים, אשר שירתו לפחות 14 ימי שירות מאז ה-7 באוקטובר
ונפגעי המלחמה

קורס בחירה אחד
בהיקף של עד 3 נ"ז


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

שימו לב:
אין צורך לפנות לדקאנט – המכללה תעדכן את תוספות הזמן במערכת.
יש להביא לכל בחינה עותק מודפס של האישור שתקבלו בדוא"ל מהדקאנט כדי לממש את הזכאות
סטודנטים וסטודנטיות עם זכאות לתוספת זמן מכל סיבה אחרת:
יהיו זכאים לכפל תוספת זמן – אך לא יותר מ־50% ממשך הבחינה.


למי מיועד?

משרתי שירות פעיל במילואים, קבע ועתודה בעלי אישור ששירתו לפחות 28 ימים במהלך סמס' ב או לפחות 100 ימים מאז ה-7 באוקטובר
והמוגדרים כנפגעי המלחמה
זכאים ל-25% תוספת זמן ייבחנו בכיתה שפורסמה בלוח הבחינות באפקה-נט
בחלק  מהמקרים הזכאים ל-50% תוספת זמן ייבחנו בכיתה נפרדת – שמיקומה יתפרסם שעה לפני הבחינה ליד מוקד המידע בפיקוס וה-10 בקריה – ולא בזו פורסמה בלוח הבחינות.
בכל מקרה לפני כל בחינה יש לבדוק ברשימות מהי כיתת הבחינה עבור תוספת זמן של 50% ולהביא את אישור הדקאנט לכל אחת מהבחינות.


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

שימו לב:
צמצום זה אינו חל על מטלות חובה (כגון פרויקט או פרויקטונים).


למי מיועד? 
עבור כולם: חובת הגשה של 50% מהתרגילים (במקום 80%); חובת הגשה של לפחות 3 תרגילים בקורס

ייעודי משרתי מילואים ואנשי קבע ועתודה בעלי אישור ששירתו לפחות 28 ימים במהלך סמס' ב
חובת הגשה של 25% מהתרגילים; 2 תרגילים לכל הפחות.ההגשה עד למועד הבחינה הראשון שכל משרת בחר לעצמו (א, ב או מיוחד), ללא צורך באישור מראש מהדקאנט או ממרצה הקורס וללא צורך בתיאום מועד ההגשה עם כל מרצה.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

משרתי מילואים ואנשי קבע ועתודה בעלי אישור
ששירתו לפחות 28 ימים במהלך סמסטר ב' או לפחות 100 ימים מאז ה-7 באוקטובר
הציון הסופי בבחינה יהיה הציון הגבוה מבין שני הציונים שהתקבלו במועדי הבחינה (תקף גם למועדים המיוחדים של אותו קורס). יש לפתוח פניה להכוון האקדמי.


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד 

סמסטר קיץ ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

למי מיועד?
עבור כולם

2 מועדים מיוחדים 

ייעודי למשרתים
זכאות למועדים נוספים (מעבר ל־2 המיוחדים), בהתאם למספר הבחינות שהחמצת בשל שירות במילואים במועדן – באישור רכזת המילואים בדקאנט

משרתי מילואים זכאים למועדים מוקדמים כמפורט ב"נוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים."

אנשי קבע בעלי אישור ממדור לומדים בצה"ל יהיו זכאים בשנת תשפ"ד באופן חריג גם הם למועדים מיוחדים מוקדמים, כמפורט בנוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

 

למי מיועד?

עבור כולם
סדנאות ניהול זמן, ללמוד איך ללמוד, תשובה טובה, חרדת בחינות, הודעות יישלחו במהלך השנה


מתי חל: כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

ייעודי למשרתים
למשרתים במילואים ששירתו לפחות 14 ימים במהלך שנת הלימודים, מ־31.12.23


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

 

ייעודי למשרתים ששירתו לפחות 10 ימי שירות במהלך הסמסטר
אפשרות להגיש בקשה להירשם לקורס של סמס' א או ב בו לא נבחנתם באף מועד או קיבלתם ציון סופי נכשל בקורס ללא תשלום נוסף – בתנאי שהייתם רשומים לקורס וכבר שילמת עליו.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד? 

עבור כולם
הוגדל תקציב המלגות – קול קורא יופץ שלוש פעמים במהלך הסמסטר
ייעודי למשרתים
ניקוד מוגבר בקולות הקוראים למלגות


מתי חל? סמסטר ב תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

למי מיועד?

עבור כולם 
יפורסמו מועדים במהלך הסמסטר.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

עבור כולם
טיפולים פרטניים במכון טריאסט שריג במחיר מסובסד; יש לפנות לדקאנט הסטודנטים.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

עבור כולם
יש לפנות לדקאנט הסטודנטים.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

ייעודי למשרתי מילואים

רכזות המילואים בדקאנט הסטודנטים עומדות לרשותכם  – הוספנו רכזת נוספת והרחבנו את שעות מתן המענה שניתן עכשיו בוקר וערב במוקד


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד? 

ייעודי למשרתי מילואים

ראשי בתי הספר יקיימו פגישות אישיות עם משרתים ומשרתות (פנים־אל־פנים או בזום); יש לפתוח פנייה ללשכת ההנהלה האקדמית ולציין בנושא הפנייה "מילואים"; ייצרו איתכם קשר לתיאום פגישה


מתי חל? סמס' ב תשפ"ד

סמס' קיץ תשפ"ד ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

מכינות

עדכון אחרון: 10.07.2024

למי מיועד?

עבור כולם
בחירה בין השתתפות פיזית בכיתה לבין השתתפות מרחוק באמצעות זום


מתי חל? עד ה־19.7.2024

המשך לאחר מועד זה ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

למי מיועד?

עבור כלל לומדי המכינה "בדרך להנדסה"
ההשתתפות בזום עם מצלמה פתוחה תיחשב לעמידה בחובה זו

ייעודי למשרתים
חובת הנוכחות תקפה רק עם החזרה מהשירות


מתי חל? עד ה־19.7.2024

המשך לאחר מועד זה ייבחן בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש

למי מיועד?

עבור כולם
סביבת למידה משותפת מקוונת בקבוצות קטנות בעלות צרכים משותפים, בהנחיית סטודנטים וסטודנטיות משנים מתקדמות (הודעה מפורטת תישלח מראש).


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

שימו לב:
אין צורך לפנות לדקאנט – המכללה תעדכן את תוספות הזמן במערכת.
יש להביא לכל בחינה עותק מודפס של האישור שתקבלו בדוא"ל מהדקאנט כדי לממש את הזכאות
סטודנטים וסטודנטיות עם זכאות לתוספת זמן מכל סיבה אחרת: יהיו זכאים לכפל תוספת זמן – אך לא יותר מ־50% ממשך הבחינה.


למי מיועד?

משרתי מילואים ואנשי קבע ועתודה בעלי אישור ששירתו לפחות 28 ימים במהלך סמס' ב או לפחות 100 ימים מאז ה-7 באוקטובר
והמוגדרים כנפגעי המלחמה
הזכאים ל-25% תוספת זמן ייבחנו בכיתה שפורסמה בלוח הבחינות באפקה-נט
בחלק  מהמקרים הזכאים ל-50% תוספת זמן ייבחנו בכיתה נפרדת – שמיקומה יתפרסם שעה לפני הבחינה ליד מוקד המידע בפיקוס וה-10 בקריה – ולא בזו שפורסמה בלוח הבחינות.
בכל מקרה לפני כל בחינה יש לבדוק ברשימות מהי כיתת הבחינה עבור תוספת זמן של 50% ולהביא את אישור הדקאנט לכל אחת מהבחינות.


מתי חל? כל שנת תשפ"ד

למי מיועד?

עבור כולם
כל ההרצאות יוקלטו, יועלו לאתר הקורס במוּדל ויימחקו בתחילת שנה"ל תשפ"ה.


מתי חל? החל מ־30.4.24 ועד 19.7.24

לאחר מועד זה ייבחן ההמשך בהתאם למצב הביטחוני; הודעה תישלח מראש