נהלים ותקנונים

נהליםנוהל מניעת הטרדה מינית
 נוהל מניעת הטרדה מינית בשפה האנגלית

נוהל מניעת הטרדה מינית בשפה הערבית - نظام لمنع التحرش الجنسي

נוהל הענקת מלגות הצטיינות

נוהל טיפול בתלונות  

נוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים

נוהל זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות היריון לידה אימוץ

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים  - תואר ראשון 

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים -  תואר שני 
נוהל לימוד לתואר שני במסלול עם תזה (M.Sc)


תקנון ספריית המכללה לסטודנטים 

נוהל שימוש נאות במשאבי התקשוב של המכללה
נוהל מלגת עידוד קרובי משפחה


נוהל הגרלה לסקר שביעות רצון סטודנטים


תוכנית לניהול הבטיחות


תקנוניםתקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר שני


 תקנון שכר לימוד תשפ"ג - תואר ראשון 

תקנון שכר לימוד תשפ"ג -תואר שני
תקנון היחידה ללימודי חוץ
תקנון לפעילות ציבורית ופוליטית


תקנון משמעת

תקנון מערכת ברור ושיפוט לסגל האקדמי

חוק זכויות הסטודנט  

תיקון לחוק זכויות הסטודנט    

תקנון חלוקת הזכויות בפרויקטי הגמר

 קניין רוחני מדיניות פרטיות - אתר אפקה 

 תקנון יום פתוח מאי 2022

הזוכים בהגרלת תואר ראשון: ליגל גילם וחלטיאן אילנה  תקנון הנחת מלגת רישום יום פתוח 5.5

 

תקנון הגרלה יום פתוח אונליין לתואר ראשון ושני 19.01.2022

זוכים בהגרלה לתואר ראשון: יניב ירוחם ודור אטון 

 תקנון מפגש מתעניינים תואר שני 10.8

 תקנון הטבת יום פתוח 20.1.23

 

תקנון הגרלה יום פתוח אונליין לתואר ראשון ושני 20.1

תקנון הטבת רישום - יום פתוח ללימודי תואר ראשון ושני 20.01.23

 

 
 

 

 תקנון מפגש מתעניינים תואר שני 10.8