נהלים ותקנונים

נהלים


נוהל מניעת הטרדה מינית  
 נוהל מניעת הטרדה מינית בשפה האנגלית

נוהל מניעת הטרדה מינית בשפה הערבית - نظام لمنع التحرش الجنسي

נוהל הענקת מלגות הצטיינות

נוהל טיפול בתלונות  

נוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים

נוהל זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות היריון לידה אימוץ

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים תואר שני

תקנון ספריית המכללה לסטודנטים 

נוהל שימוש נאות במשאבי התקשוב של המכללה
נוהל מלגת עידוד קרובי משפחה


נוהל הגרלה לסקר שביעות רצון סטודנטים


תוכנית לניהול הבטיחות

תקנוניםתקנון המכללה
 

תקנון לימודים לסטודנטים תואר ראשון

תקנון לימודים לסטודנטים תואר שני

 תקנון שכר לימוד תשע"ט תואר ראשון


 תקנון שכר לימוד תשע"ט תואר שני
  תקנון היחידה ללימודי חוץ


תקנון משמעת  

תקנון מערכת ברור ושיפוט לסגל האקדמי

חוק זכויות הסטודנט  

תיקון לחוק זכויות הסטודנט  

תקנון דקנאט הסטודנטים  

תקנון חלוקת הזכויות בפרויקטי הגמר

 קניין רוחני מדיניות פרטיות - אתר אפקה  
דיווח העמדת מידע לציבור 
תקנון אפקתון 2019 
תקנון מלגת רישום יום פתוח מרץ 19 
תקנון הגרלה יום פתוח 31.5


שמות הזוכים בהגרלה מיום פתוח 31.5:

תואר ראשון:
- חיים מילנר קאגאן 
- שי שריקי

תואר שני:
- דניס בושקוב