נהלים ותקנונים

נהלים


נוהל מניעת הטרדה מינית
 נוהל מניעת הטרדה מינית בשפה האנגלית

נוהל מניעת הטרדה מינית בשפה הערבית - نظام لمنع التحرش الجنسي

נוהל הענקת מלגות הצטיינות

נוהל טיפול בתלונות  

נוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים

נוהל זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות היריון לידה אימוץ

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים  - תואר ראשון 

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים -  תואר שני 

תקנון ספריית המכללה לסטודנטים 

נוהל שימוש נאות במשאבי התקשוב של המכללה
נוהל מלגת עידוד קרובי משפחה


נוהל הגרלה לסקר שביעות רצון סטודנטים


תוכנית לניהול הבטיחות

תקנוניםתקנון המכללה
 

תקנון לימודים לתואר ראשון 

תקנון לימודים לתואר שני

תקנון שכר לימוד תשפ"א - תואר ראשון 

תקנון שכר לימוד תשפ"א -תואר שני 


 תקנון שכר לימוד תשע"ט תואר ראשון


 תקנון שכר לימוד תשע"ט תואר שני
  תקנון היחידה ללימודי חוץ
  תקנון לפעילות ציבורית ופוליטית


תקנון משמעת  

תקנון מערכת ברור ושיפוט לסגל האקדמי

חוק זכויות הסטודנט  

תיקון לחוק זכויות הסטודנט  

תקנון דקנאט הסטודנטים  

תקנון חלוקת הזכויות בפרויקטי הגמר

 קניין רוחני מדיניות פרטיות - אתר אפקה  
דיווח העמדת מידע לציבור 
תקנון אפקתון 2019 
תקנון מלגת רישום יום פתוח מרץ 19
 
תקנון הגרלה מפגש מתעניינים וירטואלי 20.3
 תקנון הגרלה לילה פתוח לייב (וירטואלי) 13.5.20

שמות הזוכים בהגרלה מלילה פתוח 21.05.20:

הזוכים בהגרלה תואר ראשון:

נדב אריאל

מתן מיזרחי

הזוכה בתואר שני:

אביעד כהן  תקנון הגרלה מפגש מתעניינים אונליין לתואר שני 3.9.2020

הזוכה בהגרלה ממפגש מתעניינים אונליין לתואר שני הוא: יוני גרובמן

 תקנון שכר לימוד תשפ"א - תואר ראשון


תקנון שכר לימוד תשפ"א -תואר שני 
תקנון שכר לימוד תשפ"א - תואר ראשון

תקנון שכר לימוד תשפ"א -תואר שני