נהלים ותקנונים

נהליםנוהל מניעת הטרדה מינית
 נוהל מניעת הטרדה מינית בשפה האנגלית

נוהל מניעת הטרדה מינית בשפה הערבית - نظام لمنع التحرش الجنسي

נוהל הענקת מלגות הצטיינות

נוהל טיפול בתלונות  

נוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים

נוהל זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות היריון לידה אימוץ

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים  - תואר ראשון 

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים -  תואר שני 
נוהל לימוד לתואר שני במסלול עם תזה (M.Sc)


תקנון ספריית המכללה לסטודנטים 

נוהל שימוש נאות במשאבי התקשוב של המכללה
נוהל מלגת עידוד קרובי משפחה


נוהל הגרלה לסקר שביעות רצון סטודנטים


תוכנית לניהול הבטיחות


תקנונים


תקנון המכללה


תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר שני


 תקנון שכר לימוד תשפ"ג - תואר ראשון 

תקנון שכר לימוד תשפ"ג -תואר שני
תקנון היחידה ללימודי חוץ
תקנון לפעילות ציבורית ופוליטית


תקנון משמעת

תקנון מערכת ברור ושיפוט לסגל האקדמי

חוק זכויות הסטודנט  

תיקון לחוק זכויות הסטודנט  

תקנון דקנאט הסטודנטים  

תקנון חלוקת הזכויות בפרויקטי הגמר

 קניין רוחני מדיניות פרטיות - אתר אפקה  
דיווח העמדת מידע לציבור

  תקנון יום פתוח מאי 2022

הזוכים בהגרלת תואר ראשון: ליגל גילם וחלטיאן אילנה  
תקנון אפקתון 2019 תקנון הנחת מלגת רישום יום פתוח 5.5
 תקנון הגרלה יום פתוח וירטואלי 5.5.21


הזוכים בהגרלה תואר ראשון: יובל מעתוק ואלון ביטרן | הזוכה בהגרלה תואר שני: תומר בחבוט תקנון הגרלה מפגש מתעניינים וירטואלי 20.3 תקנון הגרלה לילה פתוח לייב (וירטואלי) 13.5.20

הזוכים בהגרלה תואר ראשון: נדב אריאל, מתן מיזרחי | הזוכה בהגרלה תואר שני: אביעד כהן 

 תקנון הגרלה מפגש מתעניינים אונליין לתואר שני 3.9.2020

הזוכה בהגרלה ממפגש מתעניינים אונליין לתואר שני הוא: יוני גרובמן

תקנון הגרלה יום פתוח אונליין לתואר ראשון ושני 20.1.2021

זוכים בהגרלה לתואר ראשון: סרגי סטרוקוב ורייק דיין

  תקנון הגרלה יום פתוח אונליין לתואר ראשון ושני 19.01.2022

זוכים בהגרלה לתואר ראשון: יניב ירוחם ודור אטון 

 תקנון מפגש מתעניינים תואר שני 10.8

מורשי החתימה לחיוב תאגיד