נהלים ותקנונים

נהלים


נוהל מניעת הטרדה מינית  

Some description נוהל מניעת הטרדה מינית בשפה האנגלית

נוהל מניעת הטרדה מינית בשפה הערבית - نظام لمنع التحرش الجنسي

נוהל הענקת מלגות הצטיינות

נוהל טיפול בתלונות  

נוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים

נוהל זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות היריון לידה אימוץ

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים תואר שני

תקנון ספריית המכללה לסטודנטים 

נוהל שימוש נאות במשאבי התקשוב של המכללה
נוהל מלגת עידוד קרובי משפחה


נוהל הגרלה לסקר שביעות רצון סטודנטים


תוכנית לניהול הבטיחות

תקנוניםתקנון המכללה
 

תקנון לימודים לסטודנטים תואר ראשון

תקנון לימודים לסטודנטים תואר שני

 תקנון שכר לימוד תשע"ט תואר ראשון


 תקנון שכר לימוד תשע"ט תואר שני

Some description  תקנון היחידה ללימודי חוץ

תקנון משמעת  

תקנון מערכת ברור ושיפוט לסגל האקדמי

חוק זכויות הסטודנט  

תיקון לחוק זכויות הסטודנט  

תקנון דקנאט הסטודנטים  

תקנון חלוקת הזכויות בפרויקטי הגמר

 קניין רוחני מדיניות פרטיות - אתר אפקה  
תקנון אפתקון 2018 
תקנון יום פתוח יולי 2018