ימים טרופים אלה אינם פשוטים. אנו שרויים בסערת רגשות שנולדה מההכרח להתמודד עם דברים שאיתם איש אינו צריך להתמודד. רבים מתושבי הארץ נקראו להשתתף בלחימה ולהגן על המדינה בגופם; סטודנטים וסטודנטיות, חיילים בסדיר ובמילואים, בחזית ובעורף, מכוח צו השעה. כולנו נרתמנו – יחידים, משפחות וקהילות, חברה ישראלית מאוחדת ומגובשת בצל השכול הגדול.

בתקופת המלחמה שבה אנו מצויים – נידרֵש לחוסן. עלינו לזכור כי חוסן הוא יכולת ניתנת לפיתוח, "שריר" שניתן לאמן. החוסן מתחיל בנו, כפרטים, אך מתעצם ומתרחב למעגלי ההשפעה שלנו. הסטודנטים והסטודנטיות שלנו, חברות וחברי הסגל שלנו, משפחותיהם, חברינו, מעגלי הקשר הרחבים שלנו כמו מערכות החינוך, העיריות – כולם, ללא יוצא מן הכלל, ידָרשו לחוסן ויעמדו בעוז אל מול תקופה מורכבת זו. יחד אנחנו חזקים יותר.

בשנים האחרונות אנחנו מובילים באפקה מתווה ברור המבטא את התפיסה כי לא רק הידע ההנדסי המקצועי חשוב. הצורך במיומנויות וערכים, הנוכח בתפקוד היום־יומי שלנו בימים כתיקונם, מקבל משנה חשיבות בעִיתות חירום כמו זו שאנו נמצאים בה. עבודת צוות, מעורבות אזרחית, חשיבה ביקורתית, לימוד עצמי, תקשורת אפקטיבית – כל אלו וכישורים נוספים הנדרשים ממהנדסי העתיד – הם המונחלים באפקה והם גם יסייעו לנו לצלוח את התקופה הקרובה.

אנושיות היא תפיסת עולם המתמקדת באדם ובטובתו על שלל רבדיו, עולמו הפנימי, הרוחני, ביטחונו האישי והפיזי. באופן שאינו מקרי, הגדרה זו תואמת את שאיפות המהנדס.ת, אשר בעזרת ידע מקצועי־הנדסי וטכנולוגי מבקש.ת לשפר, להציל ולשמור על אנושיותו של אדם. אני גאה בסטודנטיות ובסטודנטים של אפקה שבחרו ללמוד ולעסוק במקצועות ההנדסה והמדעים, שבחרו לרתום את הידע המדעי והטכנולוגי המתקדם ביותר לראיית האחר, חייו ומצבו, ולחתור לעשיית טוב.

תפקידנו כמהנדסים וכמהנדסות חשוב היום יותר מתמיד. ביכולתנו לסייע לעמנו להתגבר על המשבר, למצוא את הכוחות להתמודד עם האתגרים שיביא עימו, ולבנות עתיד טוב יותר עבור כולנו. זה ודאי לא קל, אבל אני מאמין בנו. אני גאה לעמוד בראש המוסד המיוחד הזה, אשר בשנים האחרונות חזר והדגיש את חשיבותם של המיומנויות לצד הידע, המדע לצד האדם והאנושיות, אשר שלובים אלה באלה בקשר שאינו ניתן לניתוק.

מכללת אפקה עומדת איתנה, וכמו תמיד נכונה לסייע ככל הניתן, לסטודנטים ולסטודנטיות, לחברות וחברי הסגל ולקהילה. כל פנייה תזכה לטיפול מסור, מתוך שאיפה גורפת לדאוג לרווחת חברות וחברי הסגל, הסטודנטיות והסטודנטים ולשמור על רציפות תפקודית.

אנושיותנו ואנשינו הם המבדילים אותנו מאומות אחרות. אנושיותנו ואנשינו הם שיובילו את היחלצותנו מן האסון הכבד ומן המלחמה הקשה המחוללת בארצנו כעת. ימים אלה הם בעלי משמעות עמוקה, ותוצאות האסון עשויות להוביל לעיצוב של כללים התנהגותיים, חברתיים וביטחוניים מחדש. יחד, מתוך אהבה למדינה, בעוז, בעוצמה ובתשוקה, נרפא את האנשים ואת החברה.

אנחנו פה ונהיה פה לעד – חזקים ותורמים לחברה ולאנושות.

בתקווה לימים שקטים וטובים בהקדם האפשרי,

נשיא המכללה-

פרופ' עמי מויאל