הרשמה לשבוע ההיכרות תשפ"ד

ההרשמה מיועדת לסטודנטים חדשים בלבד

התואר אליו נרשמת:בחירת המפגשים אליהם תרצה להגיע: