רשת תקשורת בשדה של קולטי שמש- הרצאתו של פרופ' עלי לוין

7.06.23 | מתחם הפיקוס, כיתה 204 |14:00-13:00

 

פרופ' עלי לוין מבית הספר להנדסת חשמליעניק את הרצאת הפתיחה של קולוקוויום חוקרים באפקה בנושא רשת תקשורת בשדה של קולטי שמש.