מודל אפקה להנחלת מיומנויות


הנחלת מיומנויות כחלק מתוצרי תהליך חינוך
ממודל תאורטי למימוש שינוי

במאי 2021 הופץ מתווה אפקה: חינוך ל־STEM – למידה ופיתוח מיומנויות – מימוש שינוי בתהליך חינוך בגישה המבוססת על עקרונות תכנון הנדסי. המתווה מסכם את התהליך שעברנו במכללה להגדרת "דמות המהנדס.ת בוגר.ת אפקה", ומתוארת בו הגישה שעמדה ביסוד השינוי שמימשה המכללה בתהליך חינוך המהנדסים והמהנדסות – גישה שיכולה לשמש בסיס לתכנון ומימוש של שינוי בתהליך החינוך ל־STEM לאורך הרצף החינוכי.

לבקשת קוראים רבים במערכת החינוך גיבשנו באפקה מסמך המשך הנחלת מיומנויות כחלק מתוצרי תהליך חינוך: ממודל תאורטי למימוש שינוי. המסמך נועד לשמש נקודת ייחוס להגדרתה ולהטמעתה של מתודה להנחלת מיומנויות בכל תהליך חינוך, עבור מגוון קהלי יעד – סגלי הוראה והדרכה במערכת החינוך, מנהלי בתי ספר, מנהלי מערכות חינוך, עמותות וארגונים שונים העוסקים בהקניית מיומנויות, ראשי תוכניות באקדמיה, מפקדים בצבא ועוד.

המסמך מתאר את המהלך לשילוב מיומנויות בתהליך החינוך על כל שלביו: הגדרת דמות הבוגר.ת, הגדרת המיומנויות, גיבוש מדרג שליטה עבור כל מיומנות, הגדרת מספר תוצרי הלמידה עבור כל מיומנות ושילובם בסילבוסים של תוכניות הלימודים, יצירת רצף חינוכי רב־שנתי של הנחלת המיומנויות, שינוי הפדגוגיה הנדרשת להנחלתן והנחת תשתית להערכה ומדידה של הנחלתן. אופן מימושו של כל שלב מודגם כפי שבא לידי ביטוי בתהליך חינוך המהנדסים והמהנדסות במכללת אפקה.

החוברת המלאה תהיה זמינה לקריאה והורדה בקרוב

החוברת המקדימה "מתווה אפקה: חינוך ל־STEM – למידה ופיתוח מיומנויות – מימוש שינוי בתהליך חינוך בגישה המבוססת על עקרונות תכנון הנדסי" זמינה כעת לקריאה והורדה.

תחנת רכבת

 • 7 דק'
 • 25 דק'
 • 7 דק'
 • 11 דק'

פארק הירקון

 • 6 דק'
 • 20 דק'
 • 6 דק'
 • 17 דק'

קניון אילון

 • 9 דק'
 • 29 דק'
 • 9 דק'
 • 16 דק'

חוף הים

 • 16 דק'
 • 16 דק'
 • 35 דק'
מתעניינים בלימודים?
מתעניינים בלימודים?

אני מאשר/ת ומסכים/ה לרישום פרטיי במאגרי המידע של אפקה, לרבות לצורך דיוור ישיר של כל דבר פרסומת ועדכונים באמצעי התקשורת השונים.

*שדה חובה

מתעניינים בלימודים?