אפקה למען קידום רצף לאומי של חינוך ל־STEM

תחומי המדע, הטכנולוגיה וההנדסה הם המנוף המרכזי לצמיחתה הכלכלית של ישראל ולהגברת חוסנה. מדינת ישראל זקוקה להון אנושי מיומן בתחומים אלה, שיאפשר לה להמשיך לפתח את יכולותיה ולשמור על חוסנה הלאומי ועל מעמדה בעולם.

בעולם שבו הכלכלה מוטת STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה), קיומו של רצף חינוכי לאומי מתואם בעלי יעדים ברורים – מהגן ועד לאקדמיה – יאפשר להקנות למהנדסים ומהנדסות חינוך טוב יותר, וכפועל יוצא ליצור כר פורה אפקטיבי יותר להכשרת הון אנושי לאומי מיומן.

כמוסד אקדמי ציבורי מוביל בתחומי המדע וההנדסה, הרואה בעצמו מנוע צמיחה חברתי־כלכלי־לאומי וחלק בלתי נפרד מן החברה שבה הוא פועל, אפקה שוקדת על הנגשת תחומים אלה לקהילה ולחברה בישראל בכלל ובפריפריה הגאו־חברתית בפרט. לכן, אפקה רואה לעצמה חובה להיות מעורבת בתהליך החינוך לאורך כל שלבי הרצף החינוכי; לחלוק מניסיונה כמוסד חינוכי שהוביל שינוי חוצה־ארגון בתהליך החינוך; ולפעול לגיבושו של רצף חינוכי מתואם ולהקמת אקוסיסטם של STEM דרך יצירת חיבורים ושיתופי פעולה בין מערכת החינוך לאקדמיה ולתעשייה.

אפיקי פעילות