צור קשר

ראש תכנית המצטיינים אפקה SmartUp

ד"ר שרון גת
דואר אלקטרוני sharong@afeka.ac.il
טלפון: 03-7688703

מלווה פדגוגי

פרופ' חנן יניב
דואר אלקטרוני hanany@afeka.ac.il

עוזרת ראש התכנית

גב' איילת עטיה, פניה באפקה נט: כללי> פתיחת פניה> אפקה מצטיינים