greenwheel

בהנחיית: ד"ר אפרת פרל, פרופ' חנן יניב, מר מיכאל בהר

Green Wheel

greenwheel

בהנחיית: ד"ר אפרת פרל, פרופ' חנן יניב, מר מיכאל בהר

Green Wheel פוסטר - גרסה נגישה מצורפת בטקסט

מערכת אנרגיה קינטית

פרויקט גמר במסגרת תוכנית המצויינים Smart up

מערכת לייצור חשמל מאנרגיית הרוח.
האבטיפוס בפרויקט זה מאפשר אגירה של חשמל המופק על ידי שתי מערכות נפרדות:
טורבינות רוח עיר ציר מתכוונן בהתאם לכיוון הרוח. הטורבינות מחוברות לגנרטור ומפיקות אנרגיה באופן עצמאי.
גלגל אופניים המחובר לגנרטור. ניתן לסובב ידנית את הגלגל ולשלוט בכמות האנרגיה המושקעת.
האנרגיה נאגרת לצריכה מאוחרת יותר ונשמרת על ידי משקולת. שחרור המשקולת מאפשר שימוש בחשמל.

חברי הצוות:

  • ליאב רקח, הנדסת חשמל
  • נעמה רוטנברג, הנסה רפואית
  • תומר בן עזרא, הנדסת תעשייה וניהול
  • שניר לוי, מדעי המחשב
  • ונטע ורנר, מדעי המחשב

פוסטר Green Wheel גרסה נגישה - לחץ כאן