ג'ושוע משה אלגרבלי ויונתן קורדובי

הנדסה מכנית

בהנחיית: ד"ר ולדימיר אורליוק וסולי אברם

רחפן הצלה

ג'ושוע משה אלגרבלי ויונתן קורדובי

הנדסה מכנית

בהנחיית: ד"ר ולדימיר אורליוק וסולי אברם

רחפן הצלה

מה מטרת הפרויקט?

מטרת הפרויקט היא ליצור מערכת אווירית אוטונומית (רחפן) אשר תיתן מענה ראשוני לאדם הנמצא במצוקה בים. הרחפן יגיע לאדם הנמצא במצוקה (טביעה) וישליך לו קפסולה אשר בתוכה גלגל הצלה שמתנפח במגע עם מים.

כיצד נולד הרעיון?
כאשר אדם טובע בים, זמן הגעת שירותי ההצלה הינו קריטי ביותר. זמן זה עלול להבדיל בין חיים ומוות. לכן, לקחנו על עצמנו את המשימה לקצר את זמן ההגעה של שירותי ההצלה על ידי מתן מענה ראשוני מהיר אל האדם הנמצא במצוקה.

מדוע בחרתם בפרויקט הזה?
בחרנו בפרויקט מכיוון שאנחנו רוצים לצמצם משמעותית את כמות הנהרגים מטביעה בחופים בכל רחבי העולם.

האם יש סיפור אישי שלכם או של קרוב אליכם שקשור לפרויקט?
סיפורנו איננו אישי, אלא שייך לכולם. מידי שנה אנה שומעים על עשרות אנשים בישראל שטובעים בים, ואלפים ברחבי העולם. אנו רוצים ליצור פרויקט אשר יפחית משמעותית את מספר הטובעים בשנה בכל רחבי העולם.


איזה מענה הוא נותן ולאיזה אוכלוסייה?
המענה שנותנת המערכת הוא שחרור הצורך של אדם טובע להיאבק בעייפות ובכוחו של הים בזמן מצוקה, על ידי אספקת גלגל הצלה להיאחז בו בזמן ההמתנה להגעת שירותי ההצלה. המערכת תשרת את כל האוכלוסייה אשר מגיעה לים/אגם.

לסרטון הפרויקט >>