בעיות רפואיות

שם הסטודנט: סלבה לסין

הנדסת תוכנה

בהנחיית: ד"ר נאווה שקד

Frederick-Medical Virtual Assistant- פרויקט גמר 2016

בעיות רפואיות

שם הסטודנט: סלבה לסין

הנדסת תוכנה

בהנחיית: ד"ר נאווה שקד

מטרת הפרויקט היא בניית עוזר וירטואלי רפואי, המסיע לחולה סוכרת נעורים. העוזר וורטואלי מבצע מעקב אחר מצבו הבריאותי של החולה, באמצעות איסוף יום יומי של מדדים רפואיים ומתזכר אותו לבצע בדיקות הכרחיות. האינטראקציה בין החולה לעוזר ווירטואלי מתבצעת באמצעות אפליקציה מולטימודלית, העושה שימוש בטכנולוגיות זיהוי דיבור, עיבוד שפה טבעית, haptic, טכנולוגיות 3D ועוד, המאפשרות אופטימיזציה של הדיאלוג והתאמה לצרכים סביבתיים ואישיים. סכרת נעורים הינה מחלה כרונית הדורשת מעקב יומיומי, העוזר הווירטואלי "לומד" את מדדי החולה ומבצע אופטימיזציה אישית היוצרת חווית שימוש טובה יותר.

 

סלבה לסין
סלבה לסין