שם הסטודנטים: אור מדינה, אלי בלוך, לידור כהן ותמי רותם

הנדסת תוכנה

בהנחיית: ד"ר יהודית אפרשטיין

ניתוח נתונים רפואיים מחדר טיפול נמרץ

שם הסטודנטים: אור מדינה, אלי בלוך, לידור כהן ותמי רותם

הנדסת תוכנה

בהנחיית: ד"ר יהודית אפרשטיין

במחלקות טיפול נמרץ בבתי החולים קיימות מערכות ממוחשבות אשר מסייעות לצוות הרפואי לחזות אירועים קריטיים במהלך טיפול. מדובר במערכות ישנות שלא מספקות מענה לצרכים של הרופאים כיום.
כדי לפתח מערכת מתקדמת ונוחה לשימוש, פנתה מחלקת טיפול נמרץ של בית החולים בילינסון למכללת אפקה בבקשה לקבלת סיוע בפיתוח. מדובר במערכת שתסייע לרופאים לאבחן מקרים של חולים לאור למידה מן העבר, פיתוח אשר יוריד באופן משמעותי את עומס עבודה במחלקה. תהליכים הנעשים בצורה ידנית כיום יתבצעו בעזרת המערכת והדבר יחסוך זמן עבודה עבור הרופאים.
הפרויקט משתמש בשיטות כריית מידע לפיתוח מערכת תומכת החלטה במחלקת טיפול נמרץ. המערכת לומדת מנתונים היסטוריים על שינויים במצב של החולים ומשתמשת במודלים הנלמדים כדי לחזות אירועים קריטיים במהלך הטיפול. הפרויקט כולל מודלים חישוביים ואיפיון ומימוש אב טיפוס להטמעה לשימוש ניסיוני במחלקה. הפרויקט מתבצע ע"י קבוצה של סטודנטים ממחלקות שונות שעובדים בצמוד עם צוות המחלקה. במקרים רבים המערכת מייצרת חיזוי מדויק יותר מאשר דווח עד כה בספרות.
כיצד נולד הרעיון:

פרויקט זה הוא שיתוף פעולה מחקרי בין המכללה ובין מחלקת טיפול נמרץ במרכז הרפואי רבין, בהובלת ד"ר אפרשטיין. פרויקט זה מתוכנן להמשיך בשנים הבאות, עם עוד פרויקטי גמר שיעסקו בפיתוח מודלים.

תרשים המדמה את פעילות המערכת: