אלון מלץ ואלון רבינוביץ

בהנחיית: מנחה: ד"ר זוהר דביר

מערכת לזיהוי התנהגות כלבים באמצעות טכניקת זיהוי קול

אלון מלץ ואלון רבינוביץ

בהנחיית: מנחה: ד"ר זוהר דביר

על הפרויקט
בפרויקט זה יצרנו מערכת אשר מאפשרת לזהות ולסווג התנהגויות שונות של כלבים על בסיס נביחותיהם ועל ידי שימוש בטכניקת למידה עמוקה. הרעיון הוא ליצור מערכת חכמה ניידת אשר תקליט את האותות הקוליים המגיעים מהכלב באמצעות מיקרופון שמחובר למחשב מיני של חברת אינטל (z83s) אשר יעבד את המידע ויעביר לבעל הכלב את התחזית ההתנהגותית תוך זמן קצר.

תוצרים
1- אב טיפוס להוכחת היתכנות. התוצר הסופי של הפרויקט הינו מערכת משולבת ניידת הממוקמת על הכלב אשר מעבירה את התחזית ההתנהגותית למשתמש הקצה
2- ספר פרויקט
3- אלגוריתם לעיבוד האות הקולי

עיקרי המסקנות וההמלצות
מערכת האבטיפוס שיצרנו עמדה במדדים וביעדי הבחינה שהגדרנו בתחילת הפרויקט (זיהוי מדויק של 40%) וזיהתה נכונה על בסיס נביחתו של הכלב את הסיטואציה ההתנהגותית בה הוא נמצא במעל 95% מהמקרים. הצלחה זו גבוהה בהרבה ממה שתכננו והאמנו שנשיג בתחילתו של הפרויקט וזאת ההוכחה שניתן לזהות ולסווג נביחות שונות של כלבים.

לפוסטר >>