tublar vessel, air bags shape vessel

אשד ריש

הנדסה מכנית

בהנחיית: שרון גת

חקר ותכנון של מערכת אגירה-תת ימית ופריקה חשמלית פניאומטית דינמית

tublar vessel, air bags shape vessel

אשד ריש

הנדסה מכנית

בהנחיית: שרון גת

tublar vessel, air bags shape vessel

מסלול הלימודים: הנדסה מכנית

מטרת/מהות פרויקט הגמר

הפרויקט נותן מענה למצבים בהם יש עומסי שיא בצריכת החשמל. כמו כן מאפשר הקטנה של כמות החשמל שמיוצרת בתחנת החשמל. המערכת המוצעת בפרויקט יכולה גם לספק חשמל עצמאית ולאפשר זמני אחזקה לתחנת החשמל.

תארו את פרויקט הגמר

חקר של מערכת אגירת אנרגיה חדשנית ומערכת פריקה חשמלית שמופעלת בשעות העומס ומחוברת לרשת החשמל. מערכת אדיאבטית תת ימית  לאוויר דחוס עם מערכת אגירה תרמית משמשת מקור אנרגיה למערכת פריקה דינמית פניאומטית ליצור חשמל.

מדוע בחרתם בפרויקט הגמר הזה?

הפרויקט משלב תחומי עניין בנושאים שונים. 

איזה מענה הפרויקט נותן ולאיזה אוכלוסייה?

הפרויקט מאפשר יתרון כלכלי ובעל פוטנציאל לחיסכון של כסף. בנוסף הפרויקט מאפשר חיסכון אנרגטי דבר שיכול להשפיע על איכות הסביבה והחיים.