זיהוי פתלוגיות בכלי דם באמצעות סימולטור זרימה לאולטרסאונד

יובל אשכנזי נרזנוי

הנדסה רפואית

בהנחיית: ד"ר שרה נפתלי

זיהוי פתלוגיות בכלי דם באמצעות סימולטור זרימה לאולטרסאונד

זיהוי פתלוגיות בכלי דם באמצעות סימולטור זרימה לאולטרסאונד

יובל אשכנזי נרזנוי

הנדסה רפואית

בהנחיית: ד"ר שרה נפתלי

זיהוי פתלוגיות בכלי דם באמצעות סימולטור זרימה לאולטרסאונד

מסלול הלימודים: הנדסה רפואית

מטרת/מהות פרויקט הגמר

פרויקט מחקרי שמטרתו לזהות פתלוגיות בכלי דם על ידי שיטות מתחום הלמידה חישובית. בפרויקט נאספו אותות דופלר מארבעה מודלים המדמים כלי דם עם זרימה פועמת (סימולטור זרימה לאולטרסאונד). הפרויקט התמקד במצבים בריאים ופתולוגים בחבל הטבור.

תאר את פרויקט הגמר

אותות דופלר נאספו מארבעה מודלים המייצגים את חבל הטבור. לאחר מכן נעשה עיבוד למידע (חילוץ מאפיינים, הורדת מימד הנתונים ועוד). לבסוף נבנו מודלים לסיווג.

מדוע בחרת בפרויקט הגמר הזה?

נעשו מחקרים דומים לפרויקט הנוכחי, עם זאת, הפרויקט מבצע סיווג אותות דופלר המגיעים ממערכת מבוקרת ולא מאותות מהקליניקה (דבר שלא נעשה קודם לכן). הדבר מאפשר ללמוד על הגורמים המשפיעים על הסיווג של האותות.

איזה מענה הפרויקט נותן ולאיזה אוכלוסייה?

הפרויקט המחקרי בדק היתכנות למערכת שיכולה לעזור לרופאים לזהות פתלוגיות בכלי דם. מדובר על יכולת פורצת דרך בתחום הרפואה.