המחקר נערך בשיתוף 

Dr. Corina Cioboaru, Aarhus Institute of Advanced Studies and Department of Mathematics, Denmark 

We classify Chabauty limits of groups fixed by various (abstract) involutions over SL(2, F), where F is a finite field-extension of Qp, with p ̸= 2. To do so, we first classify abstract involutions over SL(2, F) with F a quadratic extension of Qp, and prove p-adic polar decompositions with respect to various subgroups of p-adic SL2. Then we classify Chabauty limits of: SL(2, F)⊂SL(2, E) where E is a quadratic extension of F, of SL(2, R)⊂SL(2, C), and of Hθ⊂SL(2, F), where Hθ is the fixed point group of an F-involution θ over SL(2, F).

במאמר אפיינו גבולות של חבורות שבת של אינבולוציה מעל שדות מקומיים והראינו פירוק פולארי תתי חבורות שונות.

לקריאת המאמר>>