המאמר הוא פרי מחקר משותף עם פרופ' מיקי שיינוביץ, שי בוגומילסקי וגיא שלמון מאוניברסיטת ת"א. עבודה זו שימשה את הסטודנטית לרפואה שי בוגומילסקי (בפקולטה ע"ש סאקלר) כחלק מהדרישות לקבלת תואר MD.

תקציר המאמר

במחקרים קודמים שעסקו בהדמיה תרמית בספורט, ניסו חוקרים למצוא קורלציה בין מדד הטמפרטורה למדדים הפיזיולוגיים, אך ללא הצלחה. במחקר זה פותח אלגוריתם עיבוד תמונה שבעזרתו, לראשונה בעולם, כומתו שינויי הטקסטורה מתמונות תרמיות במהלך אימון גופני. תוצאות מחקר זה מהוות בסיס לפיתוח מערכת אוטומטית לניטור אוורור ריאתי ללא מגע וללא קרינה.

במהלך הניסויים שנעשו במכון סילבן אדאמס לספורט, רכבו המתנדבים על אופניSRM  וצולמו תרמית, כדי לחקור את המתאם בין העלייה באוורור ריאתי (VE) ובין השינויים בטמפרטורת העור במהלך פעילות גופנית. ממצאי המחקר מראים כי לא נמצאו שינויים בטמפרטורות מוחלטות. עם זאת, ערכי הטקסטורה שחושבו מהתמונה התרמית בשטח החזה עלו מאוד לאורך מבחן המאמץ. ערך הטקסטורה שחושב בעזרת האלגוריתם היה בקורלציה מובהקת עם משך האימון והעצימות (p < 0.001). יתר על כן, זוהה מתאם גבוה בין העלייה באוורור ריאתי ((VE ובין ערך הטקסטורה שחושב מהתמונה התרמית של החזה במשך הפעילות הגופנית.

לקריאת המאמר המלא לחץ כאן