ד"ר גנאדי בירפיר

סגל ההוראה

רקע אקדמי

תואר שלישי בביה"ס ללמודי הסביבה, אוני' תל אביב.
נושא עבודת מחקר: Competition of public transportation in Israel.
תואר ראשון ושני בגיאוגרפיה באוני' בר-אילן.

רקע מקצועי


מתכנן תחבורה בכיר ומנהל פרויקטים

הוראה

הנדסה ותכנון מערכות תחבורה