ד"ר אבישי אפרת

סגל ההוראה
  • פיזיקה מכניקה
  • פיזיקה חשמל ומגנטיות