ד"ר שרה נפתלי

ד"ר שרה נפתלי

ד"ר שרה נפתלי, ראש בית הספר להנדסה רפואית וראש התוכנית לתואר שני בהנדסה רפואית באפקה, המכללה האקדמית להנדסה תל אביב, הינה בעלת תואר ראשון בפיזיקה ואסטרונומיה, תואר שני ושלישי בהנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל-אביב בנושא מעברי חום ומסה באף האדם במצבים בריאים ופתולוגיים והתמחות בתר-דוקטורט בטכניון בנושא זרימה במשאבת עזר ללב.

תחומי המחקר של ד"ר נפתלי כוללים שיטות חישוביות המשתמשות בשיטות אלמנטים סופיים בשדות ביו-מכניים וביו-זרימה, חום והעברת מסה. כמו כן, בתחום עיבוד אותות פיזיולוגיים, ביישום שיטות למידת מכונה.

תרמודינמיקה
סמינר בשיטות מחקר באותות פיזיולוגיים
מעברי חום ומסה במערכות ביולוגיות
חיישנים ומערכות למדידות פיזיולוגיות

2022-2025, Ministry of Science and Technology, Asthma severity levels monitoring based on EEG signals using novel ordinal classification algorithms, Principal Investigator. A joint project with Anat Ratnovsky and Gonen Singer.

2017-2018, Rabin-Afeka, Epiretinal Membrane (ERM), Principal Investigator. A joint project with Rita Ehrlich and Assaf Gershoni.

2005-2006, The Lady Davis Fellowship Trust.

Articles in Refereed Journals

Volk, O., Ratnovsky, A., Naftali, S. and Singer, G., 2023. Classification of tracheal stenosis with asymmetric misclassification errors from EMG signals using an adaptive cost-sensitive learning method. Biomedical Signal Processing and Control85, p.104962.

Haba, R., Singer, G., Naftali, S., Kramer, M.R. and Ratnovsky, A., 2023. A remote and personalised novel approach for monitoring asthma severity levels from EEG signals utilizing classification algorithms. Expert Systems with Applications223, p.119799.

Naftali, S., Ashkenazi, Y.N. and Ratnovsky, A., 2022. A novel approach based on machine learning analysis of flow velocity waveforms to identify unseen abnormalities of the umbilical cord. Placenta127, pp.20-28.

Ratnovsky, A., Malayev, S., Ratnovsky, S., Naftali, S. and Rabin, N., 2021. EMG-based speech recognition using dimensionality reduction methods. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, pp.1-11.

Singer, G., Ratnovsky, A. and Naftali, S., Classification of severity of trachea stenosis from EEG signals using ordinal decision-tree based algorithms and ensemble-based ordinal and non-ordinal algorithms. Expert Systems with Applications173, p.114707.

Ratnovsky, A., Kusayev, E. and Naftali, S., Analysis of skeletal muscle performance using piezoelectric film sensors. Technology and Health Care26(2), pp.371-378.

Ratnovsky, A., Gino, O. and Naftali, S., The impact of breathing pattern and rate on inspiratory muscles activity. Technology and Health Care25(5), pp.823-830.

Ovadia-Blechman, Z., Muller, I. and Naftali, S., Medical Engineering Education based on the Spiral Approach. Int. J. Eng. Pedagog.6(3), pp.32-36.

Ratnovsky, A., Regev, N., Wald, S., Kramer, M. and Naftali, S., Mechanical properties of different airway stents. Medical engineering & physics37(4), pp.408-415.

Elad, D., Naftali, S., Rosenfeld, M. and Wolf, M., 2006. Physical stresses at the air-wall interface of the human nasal cavity during breathing. Journal of applied physiology100(3), pp.1003-1010.

Elad, D., Naftali, S., Rosenfeld, M. and Wolf, M., 2006. Wall shear stresses in the normal and septal-deviated nose. Journal of Biomechanics, (39), p. S270.

Naftali, S., Rosenfeld, M., Wolf, M. and Elad, D., 2005. The air-conditioning capacity of the human nose. Annals of biomedical engineering33, pp.545-553.

Wolf, M., Naftali, S., Schroter, R.C. and Elad, D., 2004. Air-conditioning characteristics of the human nose. The Journal of Laryngology & Otology118(2), pp.87-92.

Naftali, S., Schroter, R.C., Shiner, R.J. and Elad, D., 1998. Transport phenomena in the human nasal cavity: a computational model. Annals of biomedical engineering26, pp.831-839.