מר רן בן אריה

מר רן בן אריה

הנדסה למעשה
מעבדה לזרימה ומדידות