מר רועי רחמני

מר רועי רחמני

תכנות ותיכון מונחה עצמים