מר רון וולף

מר רון וולף

הנדסת שיטות
ניהול התפעול 1
ניהול התפעול 2
שיטות סטטיסטיות בניתוח נתונים
ניהול שרשראות אספקה