מר פנחס יונגמן

מר פנחס יונגמן

ניהול פרויקטים ומערכת