מר פבל שמטניק

מר פבל שמטניק

הסקה סטטיסטית
כריית מידע
ניתוח נתונים בשפת R
חיזוי וניתוח ביקושים
תכנות מבני ובסיסי נתונים
אנליטיקה עסקית