מר עמית שטקל

מר עמית שטקל

סטטיסטיקה
סמינר בלמידה חישובית
פרויקט גמר במדעי המחשב